Kunstiõpetajate ühenduse eestvedaja, Tiina Treibold pälvis I preemia

Tallinna kunstiõpetajate ühenduse pikaaegne eestvedaja, Tiina Treibold pälvis kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil I preemia magistritööde kategoorias.

Võidutöö teemal „Õpimärkide rakendamine kujundaval hindamisel üldhariduskoolis“ pakub välja digihindamise võimaluse, kasutades õpimärke ühe võimalusena kujundava hindamise raames. Õpimärkide ühendamine õpianalüütikaga annab nii õpetajale kui ka õpimärgi omanikule väärtuslikku tagasisidet õppimise ja õpetamise kvaliteedi kohta (Õpetajate Leht, 25.05.2018).

 

Kasvatusteaduslike tööde konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsiga.

Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile.

 

Loe tulemustest lähemalt värskest Õpetajate Lehest.

 

Vaata kõiki postitusi