Õpetajate Maja sai Tallinna Haridusameti konkursi “Koostööprojekt 2022” laureaadiks

Tallinna Õpetajate Maja pälvis tunnustust konkursil “Koostööprojekt 2022” projekti “Tegevused klassijuhatajate töö toetamiseks” eest.

2020/2021 õppeaasta oli Tallinna haridusasutustes klassijuhataja teema-aasta, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning mõtestada tema tööd, rolli ja vastutust iga õppija arengu toetajana. Aasta missiooni toetamisel töötas Tallinna Õpetajate Maja koostöös koostööpartneritega välja klassijuhatajate töö toetava terviklahenduse, mis koosnes klassijuhatajate õpikodadest, supervisioonigruppidest haridustöötajatele ning kogumiku “Võimalusi klassijuhataja töö toetamiseks” väljaandmisest.

Koostööprojekti raames sai loodud ja tugevdatud klassijuhatajate võrgustikke, õpikodades inspiratsiooni saanud õpetajad rakendasid kovisiooni oma koolis ja kindlasti ka kogumikust on nii mõnigi õppeasutus ideid saanud, mida oma koolis rakendada. Koostööprojekt suunab õpetajaskonda üksteist toetama, jagama erinevaid väljakutseid, probleeme lahendusele orienteeritud viisil.

Täname koostööpartnereid, kes panustasid koos meiega projekti elluviimisse: Tallinna Haridusamet, Signe Vesso, Viktoria Saat, klassijuhatajate õpikodades osalejad, Margit Randver, ESCÜ superviisorid: Elliko Konno, Hele Kull, Katrin Kelder ja teisi.

Täname tunnustuse eest!

 

Vaata kõiki postitusi