Kohtumine Tallinna abilinnapea ja Tallinna Haridusameti meeskonnaga 

Tallinna Õpetajate Maja kutsus endale külla Tallinna abilinnapea Andrei Kante ja Tallinna Haridusameti juhataja Kaarel Rundu oma meeskonnaga. 

Kohtumise eesmärgiks oli arutada läbi ootused üksteisele ning kavandada koostöiselt Tallinna õpetajaskonnale arenguvõimalusi. Päevakorras olid mitmed teemad, alustades Tallinna Õpetajate Maja hetkeseisust ja eesmärkidest ning lõpetades edasiste plaanide ja väljakutsetega.

Oma kohtumisel tõime välja meie plaanidest ja arengusuundadest näiteks järgneva: 

  • Tallinna Õpetajate Majast on kujunemas haridustöötajate kompetentsikeskus.  
  • 2022/2023. õppeaastal toimus kokku 65 erinevat koolitust ja arenguformaati õpetajatele.  
  • 1,5 aastat on käinud koos 10 õpetajate võrgustikku. Käesoleval õppeaastal toimus 37 õpetajate võrgustiku sündmust. Võrgustike sündmustel oli kokku 690 osalejat.  
  • TÕM koordineeritud õpilasvõistlustel osales kokku 949 õpilast.
  •  Tellimuskoolituste ehk meeskonnakoolituste maht, s.h tõsimängude maht on kasvanud, käesoleval kalendriaastal on toimunud juba kokku 47 sündmust
  • Edasisteks plaanideks on näiteks sügisel käivitatav alustavate õpetajate programm, mitmed teema-aasta (keel ja kultuur) õpetajate koolituste uued formaadid: lasteaedade ja koolide kogemuste koolid, kirjandusklubi, filmiklubi ja draamaklubi. Toome sisse rahvusvahelist kogemust välismaa koolitajatelt. 

Tallinna Õpetajate Maja pühendub edaspidigi haridustöötajate professionaalse arengu toetamisele ning tihedale koostööle Tallinna Linnavalitsusega, viies ellu Tallinna haridusstrateegiat õpetajahariduses. 

Vaata kõiki postitusi