Kogumik klassijuhatajate töö toetamiseks nüüd müügis!

Novembri lõpus toimunud klassijuhatajate kogumiku esitlus sai kajastuse Õpetajate Lehes:

“…Kovisiooni meetodi abil saab võtta kasutusele kogu grupi teadmised, kogemused ja oskused. Tarkust ei otsita väljastpoolt, vaid võetakse kasutusele iga grupiliikme teadmised ja kogemused ning kokkulepitud metoodika abil konstrueeritakse uusi taipamisi, ideid ja lahendusi.

Lühidalt öeldes on see kolleegide omavaheline kogemuste jagamine, piltlikult kohvinurgajutt, aga eesmärgistatud. 

Kaante vahel on klassijuhatajate igapäevatöös kogetud juhtumid ja olukorrad, võimalikud viisid arenguvestluste läbiviimiseks. Peale klassijuhatajate leiavad sellest nõuandeid autorite sõnul kõik õpetajad. Kristi Vimberg nendib, et kui seni on tulnud olukordi peamiselt intuitiivselt lahendada, siis nüüd leiab abi kovisioonist. Samuti võimaldab kovisioon organisatsiooni arengut analüüsida ja planeerida….” 

Kogumik klassijuhatajate töö toetamiseks sisaldab kovisiooni mudeleid, nõuandeid kassijuhatajalt klassijuhatajale, klassijuhatajate töös esile kerkinud juhtumeid ja palju muud. Kogumiku autorid on coach ja superviisor Signe Vesso ning Tallinna Õpetajate Maja arendus- ja koolitusjuht Kristi Vimberg.

Kogumikku on võimalik tellida nii e-kogumikuna kui paberversioonina.

👉 Telli kogumik siit

Vaata kõiki postitusi