Klassijuhataja eneseanalüüsimudel – uus metoodiline vahend oma töö analüüsimiseks

6. jaanuaril toimus Tallinna Õpetajate Majas Tallinna Haridusameti ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvedamisel klassijuhataja eneseanalüüsimudeli tutvustamine, mis on mõeldud klassijuhataja ameti mõtestamiseks kõigile Eesti klassijuhatajatele ja kooliperedele.

Klassijuhataja tänase ja homse rollist rääkisid seminaril koolijuhid Imbi Viisma (Kadrioru Saksa Gümnaasium) ja Kairi Jakobson (Tallinna Rahumäe Põhikool) ning Tallinna Haridusameti klassijuhataja teema-aasta eestvedaja Katrin Parve. Tartu Ülikooli eetikakeskuse töörühma nimel tutvustas mudelit väärtuskasvatuse kooli ja lasteaia projektijuht Mari-Liis Nummert. Mudeli kasutusviiside kohta jagasid oma esmamuljeid klassijuhatajad Oleg Zahharov (Tallinna Tõnismäe Reaalkool) ja Kristina Jürgenson (Tallinna Pae Gümnaasium).

 

Tartu Ülikooli eetikakeskuse loodud klassijuhataja eneseanalüüsimudel koostati Tallinna Haridusmeti klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 raames, millega taheti pöörata enam tähelepanu klassijuhataja ametile ja klassijuhataja rolli väärtustamisele iga õpilase arengu toetajana.

 

Mudelist on kasu nii klassijuhatajail endil kui ka kooliperel tervikuna ning see on üles ehitatud mänguliselt – näiteks sisaldab see tegevus- ja rollikaarte, näidisstsenaariume mudeli kasutamiseks, küsimuste kompassi jm. Mudelit saab kasutada näiteks arengu- või koostöövestluste läbiviimiseks juhtkonna ja klassijuhataja vahel, alustava klassijuhataja esimese tööaasta toetamiseks, tugitöötajate, aineõpetajate ja klassijuhatajate vaheliste ootuste kooskõlastamiseks ning ühiste tööpõhimõtete loomiseks.

Vaata klassijuhataja eneseanalüüsi mudelit siit

 

Vaata kõiki postitusi