Ilus uus algus aastale

On rõõm tõdeda, et 2019. aasta õpetajakoolituse kevadhooaeg on alanud väga sisukalt ja töiselt nagu allolevatelt piltidelt näha võib 

Hooaja avas suurepärane esineja, ajaloosaladuste ning Tallinna linna tundja Jaak Juske oma koolitusega “Linnaruum kui klassiruum”, mille esimene osa algas 1,5h-se matkaga vanalinnas ja jätkus peale kuuma tee ning küpsisepausi sisuliste aineprojektide loomisega koolitusruumis. Värskest õhust roosade põskedega ja külmast kargest talveilmast tulnuna olid õpetajad energiast pakatavad ning asusid lummatult kuulama Juske haaravaid lugusid. Koolituse teine osa, mis toimus nädala pärast ja viis siis matkale vanalinna teise otsa nimelt Toompea ja Kalamaja kanti päädis aineprojektide viimistlemisega juba GAG ruumides ja hr. Juske oskusliku juhendamise all.

 

Jaak Juske koolitus “Linnaruum kui klassiruum” Gertrudi saalis

 

Pikaaegne Tallinna Inglise Kolledži õppealajuhataja, bioloogia õpetaja Anu Parts ja LAK-õppe koolitaja alustas oma koolitusega “Keeleliste osaoskuste rakendamine õppetöös” sidudes erinevaid aineid ja keeleõpet. Esimese koolituspäeva lõppedes ei tahtnud õpetajad saalist lahkuda öeldes, et sooviksid avatud teemadega kohe edasi minna mitte nädala möödumist oodata. Mis saab olla suurim rõõm, kui teemast nii haaratud osalejad!

 

Anu Partsi koolitus “Keeleliste osaoskuste arendamine õppetöös” Magistri saalis

 

Helena Oselin alustas aga põhjalikku kolmeosalist koolitussarja motiveeriva intervjueerimise ja professionaalsete nõustamisoskuste tehnikate õpetamisega logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele. Nii delikaatne ja väga täpseid oskusi nõudev pädevus nagu nõustamine ning õigete küsimustega inimese suunamine iseendast lahendusi leidma,  pani osalised väga tõsist tööd tegema.

 

Helena Oselini koolitus “”Motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolitus logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele” Gertrudi saalis

 

Et õpetajate ja koolijuhtideni jõuaks ka õpilaste hääl, valisime koolituskavva ka koolituse, mida viibki läbi noor ja hetkel ise koolis õppiv särav õpilane. Koolitus “Muutuv õpikäsitus läbi õpilase silmade”  võimaldaski osalistel mõista, kuulata ja kogeda kõike seda, kuidas tänapäeva õpilane ja tulevane aktiivne ühiskonnaelu kujundav kodanik näeb ja tajub tänast haridussüsteemi, selle võlusid ja valusid.

 

Marcus Ehasoo

 

Õpetajakoolitus “Loovus ja innovatsioon õppimise toetamisel” suurepärase Silver Pramanni juhendamisel tekitas õpetajates tõelise elevuse ja rõõmu, kuna viis nad kohe mugavustsoonist välja haarates nad loomingulistesse tegevustesse kohe koolitusruumi uksest sisse astudes. Ei ole just tavapärane ja lihtne panna esmakordselt kohtuvaid õpetajaid koos töötama, koos õppima ja koos ehitama!

 

Silver Pramanni koolitus “Loovus ja innovatsioon õppimise toetamisel” Gertrudi saalis

 

Suur tänu superkoolitajatele ning suur tänu kõigile õpetajatele lasteaedades ja koolides, kes kohe aasta algul leidsid võimaluse koolitustele tulla ning enesearengusse panustada soovivad! Meil on ka eriti hea meel selle üle, et meie maja koolitustele leiavad üha sagedamini tee õpetajate endi kõrval ka õppejuhid, arendusjuhid ja koolijuhid. Nii on võtmeisikutest, kes meie õpilaste kujunemist kõige lähedamalt mõjutada saavad, võimalikult lai spekter puudutatud ja annab alust lootuseks, et muutused paremuse poole meie haridusasutustes on toetatud.

Kogu 2019. a. kevadhooaja kava, mis jooksvalt ka täieneb, leiab siit: http://opetajatemaja.ee/opetajale/op-ajakava/

Tere tulemast!

Kirjutas: Hedvig Evert, Tallinna Õpetajate Maja õpetajakoolituse juht

Vaata kõiki postitusi