Aitasime Viimsi kooli juhtimismeeskonnal arenguplaane teha

DISC koolitus

Tallinna Õpetajate Maja kui haridusasutusena soovime olla teistele meeskondadele arengupartneriks – mõtleme rõõmuga kaasa ja leiame lahenduse iga meeskonna arenguvajadusele. Seekord avanes Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhil Inesel ja tugiteenuste juhil Ristol võimalus veeta meeskonna arengupäev koos Viimsi kooli juhtimistiimiga hubases Viimsi raamatukogus. Päev oli täis positiivset energiat ning inspiratsiooni.

Abistava tööriistana sai arengupäeval rakendatud DISC meeskonnaauditit, mis võimaldab igal meeskonnaliikmel märgata oma unikaalset panust ja rolli meeskonnatöös. Viimsi kooli meeskonnale oli mudeli rakendamine igati kasulik, kuna hetkel on käimas uue arengukava koostamine ning mudel aitab meeskonnaliikmeid analüüsida- milline on iga meeskonnaliikme praegune ja tulevane roll muutuses? Lisaks mida tuleb teha, et liikuda eesmärkide täitmise poole. 

Päev sai alguse DISC mudeli tutvustusega, kus iga meeskonnaliige sai analüüsida oma eelistatud käitumisstiili tugevusi ja arengukohti. Arutati erinevate käitumisstiilide omavahelisest suhtlusest, võimalustest ning ohtudest. Meeskonnal oli ka võimalus end praktiliselt proovile panna – kõik pidid ühiselt määrama prioriteedi ideaalse meeskonna profiili jaoks. Oli rõõm, et omavaheline koostöö sujus ja tulemuseni jõuti kõigi arvamusi arvestades, seejuures positiivsust hetkekski kaotamata. Päeva lõpuks saime kõrvutada ühiselt loodud ideaalse meeskonna käitumisstiili mudeli ja tegeliku meeskonna profiili ning arutada ühiselt, milliseid samme tuleks astuda soovitud tulemuse suunas liikumiseks. Oleme tänulikud Viimsi kooli juhtimistiimile võimaluse eest oma arengupäeva õnnestumiseks panustada ja soovime edu ning mõjusaid arendusi edaspidiseks!

Lõpetuseks tagasiside koolitusele Viimsi Kooli direktorilt Peeter Sipelgalt: “Olen väga rahul valitud meetodiga iga meeskonnaliikme isikuomaduste kaardistamiseks ja mida peaks tegema selleks, et jõuda ideaalse meeskonnani olemasolevat potentsiaali kasutades. Arvestan kindlasti senisest enam tööülesannete puhul isikuomadustega.

Kas ka sinu meeskond vajaks käitumisstiilide auditeerimist veel paremaks ja tulemuslikumaks koostööks?  Kutsu meid appi ja telli koolitus.

Vaata kõiki postitusi