Õpetajate Maja sai Tallinna Haridusameti konkursi “Koostööprojekt 2022” laureaadiks

Tallinna Õpetajate Maja pälvis tunnustust konkursil “Koostööprojekt 2022” projekti “Tegevused klassijuhatajate töö toetamiseks” eest. 2020/2021 õppeaasta oli Tallinna haridusasutustes klassijuhataja teema-aasta, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning mõtestada tema tööd, rolli ja vastutust iga õppija arengu toetajana. Aasta missiooni toetamisel töötas Tallinna Õpetajate Maja koostöös koostööpartneritega välja klassijuhatajate töö toetava terviklahenduse, mis koosnes… Loe rohkem »

Õppimise vaimus podcast #8. MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE): noorte kaasamine koolielu parandamisse

“Õppimise vaimus” podcasti 8. saate külalisteks on TORE programmi (MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) arendusjuht Marju Jaanimäe ja TORE tugiõpilane Kairit Kolk. TORE on Eesti koolides üle kahekümne aasta toimuv programm, mille raames toimub süsteemne noorte kaasamine koolielu parandamisse. TORE missioon on suurendada koolides nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja… Loe rohkem »

12. mail toimus Õpetajate Majas lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäev

Neljapäeval toimus Õpetajate Majas maailmakohviku formaadis viimane lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäev, mille eesmärk oli toetada lasteaedade tervisemeeskondade võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Päeva raames toimus neli töötuba, mille eestvedajateks olid Tallinna nelja lasteaia tervisemeeskondade liikmed. Magdaleena Lasteaia töötoas “Töövaev või töörõõm” jagati nippe, mõtteid ja kogemusi, et tööl jääks alles töörõõm läbipõlemise… Loe rohkem »

Õpetajate Maja toetab õpetajaid liikumisõpetuse ainekavale üleminekul

„Liikumise, tervise ja koolispordi“ teema-aasta raames on Tallinna Õpetajate Majas suurt tähelepanu pööratud uuenevale kehalise kasvatuse ainekavale. Nimelt kehaline kasvatus on uuenemas liikumisõpetuseks. Liikumisõpetus on kohustuslik õppeaine nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Selle eesmärk on, et õpilased saaksid koolist oskused, teadmised ja motivatsiooni aktiivseks eluviisiks. Kui senine kehalise kasvatuse ainekava tõi konkreetselt välja spordialad, mida koolid… Loe rohkem »

27. aprillil toimus Õpetajate Majas kooli tervisenõukogude viimane inspiratsioonipäev

Eile toimus Õpetajate Majas kooli tervisenõukogude viimane inspiratsioonipäev, kus jagati tervisenõukogude kogemusi ja praktikaid teema-aastaga seonduvalt poolaasta kuuteemadest lähtuvalt. Kohtumiste eestvedajateks olid koolide tervisenõukogude liikmed, kelle meeskonnad on koolielus aktiivselt tegutsevad ning olnud oma praktikates tulemuslikud. Inspiratsioonipäevade eesmärk oli toetada tervisenõukogude võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Päeva raames toimus 4 töötuba…. Loe rohkem »

Õppimise vaimus #7. Ukraina põgenike lapsed Eesti koolides. Oksana Joganson ja Kadri Killing

“Õppimise vaimus” podcasti 7. saates räägime meie haridussüsteemi jõudvatest Ukraina lastest ja nendega seonduvatest väljakutsetest koolielus. Saate külalisteks on Lasnamäe Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppealajuhataja Oksana Joganson ja Tallinna Kunstigümnaasiumi lõimija Kadri Killing, kes räägivad, millised on olnud nende esimesed kogemused Ukraina lastega koolis, õppetöö korraldusest, keelekümblusest ja muust. Saatejuht ja produtsent: Sander Kiviloo   Kuula podcasti… Loe rohkem »

Koolitusjuhi 10 surmapattu

Oled just lõpetanud oma hommikukohvi ja nosid tükikest šokolaadi, kui su kabineti uksest imbub sisse mõni su töökaaslane ja ütleb, et nüüd on jama ning on koolitust vaja. Täis otsustavust ning vankumatut töötahet asud tegutsema. Olles navigeerinud oskuslikult Exceli ja e-posti rägastikus ning peale ohtraid koopajooniseid su märkmikus on su šedööver valmis. Kõik kulgeb 100%… Loe rohkem »

Õpetajate Maja galeriis: Tallinna Vaba Waldorfkooli õpilastööde näitus “Hingega kogetud maailm”

Õpetajate Maja galeriis on aprillis avatud Tallinna Vaba Waldorfkooli õpilastööde näitus “Hingega kogetud maailm“. Pildid on hoolikalt valitud, arvestades järgmist teema-aastat “Loodus ja keskkonnahoid”. Õpilased on ammutanud inspiratsiooni looduskeskkonnast. Gümnaasiumi noor otsib vastust küsimustele – kes mina olen? Missuguses maailmas ma elan? Mis on minu võimalus selles maailmas? Kunstiprojektidega töötamine, näiteks erinevate portreede joonistamine, ka… Loe rohkem »

Õpetajate Maja Kroonisaalis toimusid ajalooliste seinamaalingute konserveerimistööd

Märtsis viisid EKA tudengid läbi Õpetajate Maja Kroonisaali seinamaalingute konserveerimise. Tööde käigus avastati huvitavaid leide, näiteks Kroonisaali seinu kattev neorenessanslik ornamentaalne maaling, mis oli esialgu dateeritud 19. sajandi II poolde, hindasid restauraatorid hoopis 50 aasta vanemaks. XX sajandi alguses krohviti uhked seinamaalingud üle ning taasavastati alles 1989. aastal. 1996. aastal OÜ Vana Tallinna poolt läbi… Loe rohkem »

10. märtsil toimus Õpetajate Majas “Koolitusjuhi käsiraamatu” esitlus

10. märtsil toimus Tallinna Õpetajate Majas äsja ilmunud „Koolitusjuhi käsiraamatu“ esitlus ja kogemuslugude kirjutamise koolitus. Hiljuti ilmunud ja kõigile tasuta kättesaadav koolitusprotsessi juhtimise veebipõhine käsiraamat on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis. EPALE veebikeskkonnas avaldatud õppevara räägib koolitusprotsessist kui tervikust, mille all mõeldakse erinevaid organisatsioonisiseseid koolitus- ja arendustegevusi ning annab… Loe rohkem »

Õpetajate Leht meist: supervisioon aitab muredest üle saada

Hiljutises Õpetajate Lehes ilmus artikkel, mis käsitleb supervisiooni ja selle toetavat rolli koolielus esile kerkivate probleemide lahendamisel. Artiklis selgitavad Tallinna Õpetajate Maja koolitajad Anu Pärn, Katrin Kelder ja Kristi Vimberg, mille poolest erinevad supervisioon ja kovisioon tavalisest kohvilaua vestlusest: “Hästi lihtsalt öeldes on supervisioon töönõustamine. See on töösituatsioonide analüüsimine kõrvaltvaataja pilguga. Eesmärk on toetada õpetajat… Loe rohkem »

10. veebruaril toimus Õpetajate Majas lasteaedade tervisemeeskondade esimene inspiratsioonipäev

10. veebruaril toimus Õpetajate Majas maailmakohvikute formaadis lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäevade sarja esimene päev. Sarja eesmärk on toetada lasteaedade tervisemeeskondade võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Esimesel päeval toimus neli töötuba, mida viisid läbi Tallinna lasteaedade tervisemeeskondade liikmed, kelle meeskonnad tegutsevad aktiivselt tervisedenduses. Magdaleena lasteaia töötoas „Mahetoit laste toidulaual” räägiti mahedast toidust lasteaias… Loe rohkem »

Ilmunud on koolitusjuhi käsiraamat – EPALE õppevara koolitusprotsessi juhtimisest

Ilmunud on kaua oodatud koolitusjuhi käsiraamat – Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE õppevara koolitusprotsessi juhtimisest. Koolitusprotsessi juhtimise veebipõhine käsiraamat on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis. Käsiraamatu loomisesse on Helina Kibari eestvedamisel panustanud mitu koolitusjuhti, andragoogi ja täiskasvanute koolitajat: Georgi Skorobogatov, Külli Meier, Merilin Metsma ning Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhid Inese Freimane… Loe rohkem »

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi Tallinna Õpetajate Maja direktori ametikohale

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi Tallinna Õpetajate Maja direktori ametikohale   Nõudmised kandidaadile: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid vastutustunne, korrektsus ja täpsus koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt analüüsi- ja planeerimisoskus eesti keele oskus C1-tasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil   Vaata rohkem

“Õppimise vaimus” podcast #6. Katrin Rahi DISC mudelist

“Õppimise vaimus” podcasti külaliseks on DISC konsultant Katrin Rahi, kes räägib DISC mudeli kasutamisest haridusjuhtimises ja õpetaja töös. DISC on tööriist ja mudel, mille järgi saab kirjeldada inimese käitumist värbamises, juhtimises, arendamises ja motiveerimises.   Saatejuht ja produtsent: Sander Kiviloo   Kuula podcasti “Õppimise vaimus” #6. Katrin Rahi DISC mudelist: Tallinna Õpetajate Maja · Õppimise… Loe rohkem »

Irina Runa ja Santa Zukker’i maalinäitus “North/South” 24.01.-28.02.2022 Õpetajate Maja galeriis

Tallinna Õpetajate Maja galeriis on alates 24. jaanuarist avatud Irina Runa ja Santa Zukker’i võluvate maalide näitus, mis on keskendunud poolustele ning nende mõjule inimhingele ning kunstile.   Runa/ Lõuna: Teema on seotud lõunakaare, päikese ja Vana-Egiptuse päikesemüütidega. Päike kui peamine eluenergia allikas maa peal on alati sümboliseerinud inimese vaimu, eluandvat energiat ja jumalikku sädet. Vana-Egiptuses oli… Loe rohkem »

Klassijuhataja eneseanalüüsimudel – uus metoodiline vahend oma töö analüüsimiseks

6. jaanuaril toimus Tallinna Õpetajate Majas Tallinna Haridusameti ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvedamisel klassijuhataja eneseanalüüsimudeli tutvustamine, mis on mõeldud klassijuhataja ameti mõtestamiseks kõigile Eesti klassijuhatajatele ja kooliperedele. Klassijuhataja tänase ja homse rollist rääkisid seminaril koolijuhid Imbi Viisma (Kadrioru Saksa Gümnaasium) ja Kairi Jakobson (Tallinna Rahumäe Põhikool) ning Tallinna Haridusameti klassijuhataja teema-aasta eestvedaja Katrin Parve. Tartu Ülikooli… Loe rohkem »

Kutsume kõiki haridustöötajaid üle Eesti registreeruma kevadhooaja koolitustele

Kevadhooaja koolituskalendri fookuses on liikumine ja tervislik toitumine, ootame koolitustele haridustöötaiad üle Eesti. Vaata koolituskalendrit siit  

Head vana aasta lõppu ja edukat uut aastat!

Väike pilguheit aastale 2021, ees ootavad aga uued väljakutsed. Tallinna Õpetajate Maja meeskond soovib kõigile edukat uut aastat!  

Tallinna Õpetajate Maja Jõulutervitus 2021

Tallinna Õpetajate Maja soovib kõigile kauneid ja rahulikke jõule!