Pakume põnevaid ning harivaid meeskonnakoolitusi. Iga koolituse täpne sisu ja maht on paindlikud – täpselt sellised nagu Sina vajad! Võta julgelt ühendust meie koolitusjuhtidega ja üheskoos leiame Sinu meeskonnale parima lahenduse!

DISC® meeskonnakoolitus

DISC® meeskonnakoolitus

DiSC® on inimkäitumist seletav mudel, mis aitab mõista enda ja teiste eelistatud käitumisstiili, sellest tulenevaid tugevusi ja piiranguid, hirme ja motivaatoreid.

 • Koolituse eel on kõik osalejad täitnud vastavat testi ja saavad koolituse käigus analüüsida enda tulemusi ja tutvuda meeskonnaliikmete profiilidega.
 • Millele põhineb DiSC® mudel ja millised on 4 tüüpilist käitumisstiili
 • Käitumisstiilide olulisemad küljed: eesmärgid ja hirmud kui käimapanevad jõud
 • 4 käitumisstiili ja koostöö meeskonnas
 • Erinevad DiSC® mudeli rakendusviisid – juhtimises, teeninduses, õpperuumis jm

Koolituse läbinu:

 • Oskab kirjeldada DiSC® mudeli põhimõtteid ja 4 tüüpilist käitumisstiili
 • Analüüsib oma eelistatud käitumisstiili, selle tugevaid külgi ja arenguvõimalusi
 • Teab, kuidas teha tõhusamalt koostööd erineva käitumisstiiliga inimestega

Vanalinnamäng “Sajandeid Põnev”

Vanalinnamäng “Sajandeid Põnev”

Vanalinnamäng on meelelahutuslik ja seikluslik orienteerumismäng meeskondadele, mille eesmärk on Tallinna vanalinna avastamine ning läbi võistlusmomendi oma teadmiste proovile panemine ja uute põnevate faktide teada saamine.

 • Vanalinnamängu pikkus on kokku umbes 2,5 h, millest 1,5 h on orienteerumine vanalinnas.
 • Juhul kui on soovi jätkata koosviibimist Õpetajate Maja ruumides peale mängu, võimalus rentida ruumi meie majas ja soovi korral lisada teisi teenuseid!

Apteeker Melchiori seiklusmäng

Apteeker Melchiori seiklusmäng Tallinna Vanalinnas

Indrek Hargla „Apteeker Melchiori“ sarja kriminaalromaanide ainetel loodud meelelahutuslik orienteerumismäng Tallinna Vanalinnas. Teid ootab palju liikumist vabas õhus, põnevad ajaloolised faktid ja haarav lugu!

 • Mängida saab üksi või meeskonnas.
 • Mängu läbimiseks kulub umbes 1-1,5 tundi.

Vali Apteeker Melchiori meeskonnamängu pakett siit

Õpidisain ja – motivatsioon

Õpidisain ja – motivatsioon

Koolituse käigus leiame lahendusi täiskasvanud õppijate õpimotivatsiooni toetamiseks ning proovime praktikas läbi õpidisaini põhimõtteid.

 • Täiskasvanud õppijad – kuidas nad õpivad ja mis neid motiveerib?
 • Mis on õpidisain ning kuidas seda rakendada?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab täiskasvanu õpimotivatsiooni
 • oskab õpimotivatsiooni toetada
 • mõistab õpidisaini põhimõtteid
 • oskab õpidisaini põhimõtteid rakendada oma tunni või koolituse planeerimisel

Aktiivõppemeetodid

Aktiivõppemeetodid

Aktiivõppemeetodid – miks kasutada, kellega ja millal? Õpikeskkonna loomine aktiivõppemeetodite kasutamiseks

 • Õppijate kaasamine õppeprotsessi (sh näiteid projektõppe võimalustest, tagurpidi klassiruumi meetod, videote loomine)
 • Tutvumis- ja soojendusülesanded, harjutused rühma kujundamiseks ja suhete tugevdamiseks
 • Rühmatöö – mis eesmärgil ja millal kasutada, kuidas ette valmistada, kuidas tagasisidestada ja hinnata
 • Refleksiooni toetavad õppemeetodid – nende loomine ja kasutamine

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet erinevatest aktiivõppemeetoditest
 • analüüsib aktiivõppemeetodite kasutusvõimalusi oma tunnis või koolitusel
 • oskab aktiivõppemeetodeid valida ning kohandada vastavalt õpi-eesmärgile
 • oskab rakendada sobivaid aktiivõppemeetodeid oma koolitustel või õppetöös

Mõjus esinemine veebis

Mõjus esinemine veebis

Mis on e-esinemiste puhul erinev võrreldes tavaesinemisega, millele tuleks tähelepanu pöörata?

 • Kuidas esineda veebis nii, et see oleks meeldejääv, kaasahaarav ja loomulik?
 • Kuidas veebis osalejaid kaasata – meetodid ja harjutused selleks?

Koolituse läbinu:

 • Teab, millega e-ürituste planeerimisel ja läbiviimisel arvestada
 • Oskab valida ja rakendada tehnikaid osalejate kaasamiseks

 

 

21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundaja

 

Klassiruumi kujunduse uuringutest on selgunud, et õpiruumi disain mõjutab õppimise tõhusust 16% ning erinevate õpitsoonide loomine annab võimaluse individuaalseks õpiteeks.
Koolituse käigus uurime, kuidas saab luua õpikeskkonda, mis toetaks kaasaegse õpisisu loomist, soodustaks laste/õpilaste kaasatust õppeprotsessi ning tulevikuoskuste omandamist. Koostame plaani, mida oma õpikeskkonnas ellu viia. Koolitusel on võimalik valida erinevaid fookuseid – klassiruum, kooliruum tervikuna, õueala.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab 21. sajandi õpiruumi kujundamise põhimõtteid,
 • oskab kavandada nendest lähtuvalt õpiruumi.
Koolitus on disainitud eelkõige üldhariduse õpetajatele ja juhtidele, kuid põhimõtted on kohandatavad ka lasteaiale või täiskasvanuharidusega tegelevatele asutustele.

Võta meiega ühendust:

Inese Freimane: inese@opetajatemaja.ee; tel (+372) 5565 5486

Sander Kiviloo: sander@opetajatemaja.ee; tel (+372) 554 8572

Esita meeskonnakoolituse päring