Signe Vesso PhD on aastaid töötanud õpetajate ja koolijuhtidega – õpetajate supervisioonigrupid, koolijuhtide coaching. Teemadena on ta õpetajate ja koolijuhtidega käsitlenud juhtumite lahendamise metoodikaid, kovisiooni süsteemi loomist, arenguvestluste metoodika kooli kontekstis, meeskonna juhtimine, coaching klassijuhataja töös.

 

Signel on ilmunud kaks raamatut:

Vesso „Kovisiooni käsiraamat. Kolleegide vaheline coaching.“ (2020)

S.Vesso, K.Saue „Õnnelik meeskond“ (2008)

Lisaks andis Signe välja metoodilise töövahendi õpetajatele, juhtidele ja coachidele “Coachingu küsimuste kaardid” (2020), mida saab kasutada nii üks-ühele vestlustes kui töös gruppidega.

 

Haridus:

Signe on juhtimisteaduste doktor (EBS 2016), gestaltpsühhoterapeut (GIS-International, Taani 1997 – 2008), rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor, coach ja organisatsioonide arendaja (2003 – 2006, Saksamaa, ANSE), NLP (neurolingvistiline programmeerimine) praktik (Erickson College, Kanada 1999), sertifitseeritud Denisoni Organizational Culture Survey konsultant (Sveits).

 

Töö:

Signe on tegutsenud koolituse ja arenduse valdkonnas 1994.aastast alates, mil ta lõi oma koolitusettevõtte. Tema kliendid on peamiselt meeskonnad, juhid ja õpetajad. Signe töötab valdkondade üleselt – nii ärivaldkonnas,sotsiaalvaldkonnas kui haridusvaldkonnas.

Lisaks on Signe International Supervision and Coaching Institute’i (ISCI) asutajaliige ning superviisorite-coachide väljaõppe programmi põhiõppejõud.