Keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ning kognitiivsete võimete hindamisvahendi kasutamine 1. klassi õpilaste arengu toetamisel

Eesmärgid:

Toetada nende teadmiste ja oskuste kujunemist, mis võimaldavad läbi viia 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika-, õpipädevuse ja kognitiivsete võimete hindamisvahendite teste ja interpreteerida tulemusi.

 

Koolituse läbinu:

● tunneb haridusliku ja psühholoogilise hindamise põhialuseid;
● tunneb 1. klassi hindamisvahendi teoreetilisi aluseid;
● oskab 1. klassi hindamisvahendit kasutada ning testitulemusi tõlgendada.

 

KAVA:

18.10.2023

14:00 – 15:30 Hariduslik ja psühholoogiline hindamine; Kognitiivsete võimete olulisus õppimisel;
15:30 – 16:00 paus
16:00 – 17:30 Keele-, matemaatika- ja õpipädevuse areng koolieelses eas ja algklassides; 1. klassi hindamisvahend: testi läbiviimine ja tulemuste tõlgendamine

10.11.2023
14:00 – 15:30 Iseseisvate tööde üldine tagasiside. Rühmatöö testitulemuste interpreteerimisoskuse kinnistamiseks

 

Koolitajad:

1.Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi
kaasava hariduse ja eripedagoogika professor, PhD Piret Soodla
2.PhD matemaatika alal Anu Palu
3.Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas
4.Tartu Ülikooli Kliinikum, kliiniline psühholoog Mairi Männamaa

 

Sihtrühm:

Tallinna koolide logopeedid ja eripedagoogid

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

REGISTREERU

Информация о семинаре

Место:
1.päev: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14); 2.päev: zoom
Время:
18.10.2023, kell 14:00 - 17:30 10.11.2023, kell 14:00 - 15:30
Продолжительность:
13 akadeemilist tundi
Ведет курс:
Piret Soodla; Anu Palu; Eve Kikas; Mairi Männamaa
Цена:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Группа:
29
Руководитель проекта:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:           Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused) Võrgustikujuht: Siiri Kliss siiri.kliss@gmail.com