Klassijuhataja aasta Õpetajate Majas

Õpikojad klassijuhatajale – arengu-, koostöö- ja jõustamisvõimalus

 

Käesolev õppeaasta on Tallinna haridusasutustes klassijuhataja teema-aasta, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning mõtestada tema tööd, rolli ja vastutust iga õppija arengu toetajana.

Üheks tegevuseks aasta missiooni toetamisel töötas Tallinna Õpetajate Maja koostöös Tallinna Haridusametiga välja õpikoja formaadi.

 

Mis on klassijuhatajate õpikoda?

 • Õpikoda koondab tegevuse, jagamise ja refleksiooni kaudu klassijuhatajate koosõppimise;
 • Osalemine on vabatahtlik tulenevalt klassijuhataja enda initsiatiivist ja huvist tegeleda nii enesearenguga kui seeläbi panustada kooli arengusse laiemalt;
 • Õpikojas (kuni 24 osalejat) lahendatakse üheskoos erinevaid tööalaseid olukordi, probleeme, kasutades seal õpitud metoodikaid;
 • Protsessi käigus osaleja:
  • Jagab õpitut oma koolis algatades kovisioonigrupi tuginedes õpikojas õpitud metoodikatele. Kovisiooni grupp koosneb 5-8 õpetajast, kes regulaarselt kohtuvad ja juhtumilahenduste metoodikaid kasutades leiavad oma aktuaalsetele juhtumitele lahendusi;
  • Võimalik on osaleda eri tüüpi õpikodades, mille väljundid on erinevad:
   • Alustavate klassijuhatajate ja nende mentorite õpikoda panustab mentorsüsteemi arendamisse;
   • Kogemustega klassijuhatajate õpikoda loob teiste osalejatega hea praktika kogumiku tööalaste olukordade lahendamisest.

 

Õpikoja eesmärk

 • Toetada klassijuhatajate võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise;
 • Võimestada klassijuhatajaid ja arendada edasi nende liidrikäitumist  – usaldada neile kovisioonigrupide loomine koolis;
 • Klassijuhatajate ameti väärtustamine ja töö süsteemne toetamine –  tunnustus-, tasustamis- ja mentorlussüsteemide arendamine.

 

Sihtrühm

“Klassijuhatajat väärtustava kooli” programmiga liitunud Tallinna Haridusasutuste poolt esitatud:

 

Sisulised märksõnad

 • Klassijuhataja rolli, vastutuse, ülesannete mõtestamine;
 • Lahendused juhtumitele;
 • Kolleegidelt õppimine;
 • Üksteise toetamine;
 • Coachingu oskuste arendamine;
 • Grupijuhtimise meetodid.

 

 

Täiendav info

 

 

 

 

 

Kristi Vimberg

kristi@opetajatemaja.ee
(+372) 527 3422