Õpetajate koostööfond

 

Kui Sul on mõni hea koolituse või koostööprokjekti idee või soovid jagada enda kooli head praktikat teiste Tallinna haridusasutuses töötavate õpetajatega, taotle rahastust idee elluviimiseks Tallinna Õpetajate Maja koostööfondist.

 

Koostööfondi eesmärk:

 • on toetada aktiivsete, uuendusmeelsete ja initsiatiivikate õpetajate algatusi, mis aitavad ellu viia muutunud õpikäsitust Tallinna lasteaedades ja koolides.

 

Toetust leiavad õpetajate algatused, mis:

 • on loodud minimaalselt kahe õpetaja koostöös;
 • aitavad arendada muutunud õpikäsituse võtmepädevusi;
 • on metoodiliselt meeskondlikud, loovad, ettevõtlikkust arendavad;
 • on muul moel kaasaja haridusvõtteid tutvustavad.

 

Salong

Tallinna Õpetajate Maja Salong

 

Rahastuse taotluses palume:

 • tuua välja projekti eesmärk, korraldaja, koolitaja(d),
 • märkida ära projekti toimumise koht, aeg ja ajakava;
 • kõik kuluallikad, sh arveldamise viisid (arve või kööstöölepingu alusel);
 • täpsustada projekti kajastamise kommunikatsiooniplaan.

 

Täiendav teave:

 • Soovitame planeerida taotluse esitamise ja koolituse toimumise vahele vähemalt 1. kuu, et taotlusele rahuldava otsuse korral jääks piisavalt aega info levitamisks, registerrumiste haldamiseks ja vajalike adminsitratiivsete protsesside korraldamiseks.
 • Taotlusi võtame vastu jooksvalt kogu aasta vältel.
 • Taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise otsus jõuab Teieni tavaliselt nädala jooksul peale selle esitamist.

Taotlused palume esitadasiin asuva vormi kaudu.

 

Toetuse saanud taotlused:

 

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid koostööfondist rahastuse taotlemise kohta lähemalt uurida, võta julgesti ühendust haridusvaldkonna koolitusjuhiga:

 

Kristi Vimberg

kristi@opetajatemaja.ee

(+372) 527 3422