Õpetajate KOOSTÖÖFOND

Alates sügisest 2018 pakume Tallinna üldhariduskoolides ja lasteaedades töötavatele õpetajatele võimalust taotleda rahastust erinevatele koostööprojektidele, mis aitavad Tallinna koolides ellu viia muutunud õpikäsitust.

Toetust leiavad ideed, algatused, koolitused ja projektid, mis vastavad allolevatele tingimustele:

  • on loodud minimaalselt kahe õpetaja koostöös,
  • aitavad arendada muutunud õpikäsituse võtmepädevusi,
  • on metoodiliselt meeskondlikud, loovad, ettevõtlikkust arendavad,
  • on muul moel kaasaja haridusvõtteid tutvustavad.

Väga teretulnud on ka taotlused, kus õpetajad soovivad jagada hästitoimivaid praktikaid oma igapäevatööst, mis inspireeriksid teisi õpetajaid nende töös.

 

Salong

Tallinna Õpetajate Maja Salong

 

Taotlust esitades palume hoolikalt läbi mõelda järgnevad aspektid:

  • tuua välja kõik koolitust/projekti hõlmavad kuluallikad (nt. koolitaja tasu, projektijuhi tasu, kohvipauside maksumus, õppematerjalide kulu jne.),
  • täpsustada koolitusinfo üldsusele edastamise viisid ja kanalid, koolitusruumide asukoha ja registreerumise korraldamise,
  • täpsustada, kas korraldaja saab koostööfondile rahastuse saamiseks esitada arved või eelistab sõlmida koostöölepingu,
  • juhul, kui soovitakse koolituse korraldamiseks kasutada Tallinna Õpetajate Maja ruume, siis pakume neid Tallinna üldhariduskoolide ja lasteaedade töötajatele tasuta eeldusel, et ruumide valmisoleku ja kogu muu koolituse korraldust puudutava eest (tehnika, registreerumine, kohvipausid jne.) kannab heaperemehelikku hoolt taotluse esitaja/vastutav korraldaja,
  • soovitame planeerida taotluse esitamise ja koolituse toimumise vahele vähemalt 1. kuu ajaline puhver, mil saate oma taotlusele vastuse ning rahuldava otsuse korral jääb siis teile piisavalt aega ka koolituse korraldamiseks sh registreerumiste haldamiseks.

 

Taotlused, kus projekt või koolitus on juba täielikult ette planeeritud, välja kuulutatud ja registreerumine alanud, kuid sellele otsitakse lisarahastust või sponsorit, ei haaku koostööfondi rahastuse põhimõtetega. Samuti ei ole koostööfond mõeldud ettevõtete või mittetulundusühingute tegevuse rahastamiseks.

Taotlusi võtame vastu jooksvalt kogu aasta vältel.

Taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise otsus jõuab Teieni tavaliselt nädala jooksul peale selle esitamist.

Taotlused palume esitada siin asuva vormi kaudu Taotluse vorm_fond.

 

Toetuse saanud taotlused 2018 aasta sügishooajal:

 

Toetuse saanud taotlused 2019 aasta kevadhooajal:

 

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid koostööfondist rahastuse taotlemise kohta lähemalt uurida, võta meiega julgesti ühendust: koolitused@opetajatemaja.ee