Pühendunud õpetajad

Tallinna Õpetajate Maja koolitused õpetajatele ja teistele haridustöötajatele toetavad
Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 tegevusprogrammi “Pädev ja pühendunud õpetaja” soovitud seisundi saavutamist. Aitame kaasa sellele, et Tallinna haridusasutustes töötaksid pühendunud õpetajad, kes:

  • Rakendavad muutuvat õpikäsitust
  • Kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid
  • On õpilastele innustavaks teejuhiks
  • Tegelevad järjepidevalt enesetäiendamisega
  • Väärtustavad koostöist tegutsemist

 

Tutvu sügishooaja koolitusprogrammiga

 

 

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi, võta julgesti ühendust:

 

 

 

 

 

Kristi Vimberg

kristi@opetajatemaja.ee
(+372) 527 3422