SalongKui Sul on mõni hea koolituse või koostööprokjekti idee või soovid jagada enda kooli head praktikat teiste Tallinna haridusasutuses töötavate õpetajatega, taotle rahastust idee elluviimiseks koostööfondist. Koostööfondi eesmärk on toetada aktiivsete, uuendusmeelsete ja initsiatiivikate õpetajate algatusi, mis aitavad ellu viia muutunud õpikäsitust Tallinna lasteaedades ja koolides.

Toetust leidvad õpetajate algatused

 • Algatused, mis on loodud minimaalselt kahe õpetaja koostöös
 • Aitavad arendada muutunud õpikäsituse võtmepädevusi
 • Metoodiliselt meeskondlikud, loovad, ettevõtlikkust arendavad algatused
 • Tutvustad muul moel kaasaja haridusvõtteid

Taotluse tingimused

 • Too välja projekti eesmärk, korraldaja, koolitaja(d) jm
 • Märgi projekti toimumise koht, aeg ja ajakava
 • Kõik kuluallikad ja arveldamise viisi (arve või kööstöölepingu alusel)
 • Täpsusta projekti kajastamise kommunikatsiooniplaan

Täiendav teave

 • Soovitame planeerida taotluse esitamise ja projekti toimumise vahele vähemalt üks kuu
 • Taotlusi võtame vastu jooksvalt kogu õppeaasta vältel
 • Taotluse otsus jõuab tavaliselt nädala jooksul peale selle esitamist

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid koostööfondist rahastuse taotlemise kohta lähemalt uurida, võta palun julgesti ühendust:

Kristi

Kristi Vimberg

kristi@opetajatemaja.ee
(+372) 527 3422