Õpetajate võrgustik

Sündmuse nimetus

Kuupäev ja kellaaeg

Läbiviija

Logopeedid ja eripedagoogid Motiveeriva intervjueerimise (MI) kõrgtaseme koolitus logopeedidele ja eripedagoogidele 08. aprill 2022 kell 15-17 (zoom)

25. aprill 2022 kell 16-17 (konsultatsioon, zoom)

11. mai 2022 kell 10-16.45

24. mai 2022 kell 10-16.45

Helena Oselin ja Raili Juurikas
Algõpetus Tallinna Arte Gümnaasiumi külastus: robootika ja ettevõtluse õpitoad 18. mai 2022 kell 15.00 – 18.00 robootika (Annikki Puur, Õnne Linnas)  ja ettevõtlus (Reet Tiro, Urve Jõhvik).
Bioloogia Viroloogia teemaline loeng: Mida me teame koroonaviirustest ja selle mõjust? (loodusainete ja klassiõpetajatele) 03. mai 2022 kell 16:00-17:30 Pärt Peterson
Bioloogia Koostööseminar (uute ideede ja uute materjalide tutvustamine) 16. mai 2022 kell 16.00 selgumisel
Bioloogia Kliimadebatt -Eesti olukord ja võimalikud lahendused 19. mai 2022, kell 16:00-18:00 Grete Arro ja Anna Milena Linder
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus Digitaalne testimine ajalootunnis: õpilaste tagasisidestamine ajalootunnis. Kellele? Milleks? Kuidas? 4. Aprill 2022 Ingrid Maadvere ja Indrek Riigor
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus Digivahendite kasutamine ajalootunnis: Ajajoone loomise praktilised võtted 11.05.2022 kell 16.30-18.00 Maia Lust
Geograafia Geoloogia-alane koolitus: Enamlevinud settekivimid ja fossiilid Eestis 4. aprill 2022 Tiiu Liimets ja Karin Truuver
Vene keel MÕK. Õpetaja ja eriõppe toetamise praktilised võimalused 10. mai 2022 kell 16:30 Olga Sergejeva ja Jelena Panfilova