Võõrkeelte õpetajate õpiring: Lõimingu rakendamine võõrkeeleõppes

Õpiringi kaasabil saad oma olukorrale kõrvaltvaataja pilgu, mis võib anda uudse, seninägemata perspektiivi. Toetuse ja julgustusega oled võimeline oma ellu uusi ja edasiviivaid muutusi looma.

Õpiringis on võimalus käsitleda erinevaid igapäevatöös esilekerkivaid teemasid, jagada tundeid ja mõtteid grupiga ning kuulda erinevaid arvamusi ja kogemusi, leida ühisosa ja probleemidele toimivaid lahendusi.

Õpiringide fookus on kogemuste ja praktikate jagamine, juhendaja pakub metoodilist raamistiku ja toetab reflektsiooni.

 

Sihtrühm:

Võõrkeele õpetajad

 

Õpiringi eesmärk: 

Õpetajalt-õpetajale kogemusõppe põhimõttel tutvustatakse võõrkeelte õpetamise korraldust Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, rõhuasetusega võõrkeeleõppe lõimimisel teiste õppeainetega ning üldpädevuste toetamisega. Koolitusel osaleja saab ülevaate nii õpet toetavast füüsilisest koolikeskkonnast, erinevatest õppevahenditest kui ka erinevatest metoodikatest ja lähenemistest.

 

Koolituse lõpuks osaleja:

  • oskab leida ja kasutada võimalusi, kuidas võõrkeele õpet tõhusalt lõimida erinevate õppeainetega;
  • oskab leida ja kasutada võimalusi võõrkeeleõpet lõimides toetada üldpädevuste omandamist;
  • mõistab erinevate gümnaasiumi keeleõppe õppesuunda toetavate ainete funktsiooni keele- ja muude pädevuste arendamisel.

 

Õpiringi läbiviija:

Terje Treimann-Tupits õpetab inglise keelt III kooliastmes ja gümnaasiumis. Gümnaasiumiastmes õpetab ta ka suunda toetavaid
aineid nagu briti ja ameerika kirjandus, inglise ärikeel jm. Erialaseid oskuseid on Terje täiendanud Inglismaa ja USA ülikoolide juures.

 

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

REGISTREERU

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Järveotsa Gümnaasium ( Järveotsa tee 31, Tallinn)
Aeg:
15. november 2023 kell 9:30 – 13:30
Maht:
4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Terje Treimann-Tupits
Hind:
Tallinna koolide võõrkeelte õpetajatele tasuta
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Maris Uusküla (+372) 5434 0882,

maris@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Tutvumine võõrkeeleõppe korraldusega Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, sh ringkäik koolimajas
Tunnikülastused, sh ajalugu inglise keeles (7.klass), gümnaasiumi inglise keele õppesuuna erialatunnid, teised võõrkeeled (vene -, jaapani -, saksa keel).
Töötoad: arutelu, reflektsioon ja “käed külge” (mängime läbi digi- jm õppeülesandeid).