Vene keele emakeelena õpe ja linnaprojektide lõimimine. Seminar

Eesmärk:

Professionaalne areng ainealaste koolituste kaudu. Vene keele õpetamiskvaliteedi tõstmine, kogemuste vahetamine. Linnaprojekte toetavate vene keele emakeelena õppimiseks õppematerjalide loomine ja vormistamine.

 

Õpiväljundid:

  • Osaleja oskab rakendada teiste kolleegide saadud nõuandeid enda töösse ning valida sobiv metoodika.
  • Osaleja omab teadmisi ja metoodilisi oskusi, kuidas lõimida vene keelt ja linnaprojektide teemasid.
  • Osaleja oskab luua ja vormistada ise õppematerjale.

 

Õppematerjalide lõimingu teemad:

  • Loodus- ja keskkonnahoid
  • Liikumisaktiivsus
  • Õuesõpe
  • Roheline linn

 

Päevakava

15:30. Sissejuhatus, päeva eesmärgid.
15:35. Linnaprojekte teemad ja eesmärgid, ootused ja tulemused.
15:40. Uurimisküsimus: kuidas toetada linnaproekte vene keele emakeelena tundidel. Ajurünnak.
15:45. Hea kogemuste esitamine ja tutvumine.
16:15. Kohvipaus ja arutelu.

16:30. Ajurünnak. Arvamusi kogumine. Õppematerjalide baasi loomine. Gruppitöö.
17:15. Gruppi töö tulemuste esitamine. Arutelu.
17:40 - 17:45. Päeva kokkuvõte ja lõpp.

 

 

Sihtrühm:

Tallinna vene keele emakeelena ja kirjanduse õpetajad

 

Koolitaja:

Jelena Moisejeva

 

 

NB! Koolituse kohad on täitunud! Registreerimisega jääte ootelisti.

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)
Aeg:
11. aprill, kell 15.30 - 17.45
Maht:
3 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Jelena Moisejeva
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
30
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:           Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused)           Ainevõrgustiku juht:   Jelena Moisejeva jelena.moisejeva.tovl@gmail.com         (sisulised küsimused)