Varajane märkamine lasteaias

Varajane märkamine ja sekkumine on imikutele ja väikelastele ning nende peredele mõeldud teenuste ja/või võimaluste kogum. Varajase sekkumise tegevusi kasutatakse erivajadustega lapse ja/või tema pere toetamisel lapse haridustee võimalikult varajases etapis.

Kelle ülesanne on märgata lapse vajadusi? Perearst või pereõde on esimene märkaja meditsiinisüsteemi poolt, aga kui laps käib arsti juures vaid haigustunnuste ilmnemisel või ei käi üldse, siis võivad lapse arengulised abivajadused jääda märkamata. Näiteks oma esimest last kasvatav vanem võib olla veel ise nii kogenematu, et ei oska lapse arengu hilistumisele tähelepanu pöörata ning seetõttu ei aimagi, et midagi võib valesti olla. Seega tuleb väga olulise ressursina vaadelda lasteaiaõpetajate ja abiõpetajate rolli lapse abivajaduse varasel märkamisel.

 

Liina Lokko on Varajase Kaasamise Keskuse tegevjuht ja koolitab pidevalt õpetajaid kaasava hariduse teemadel. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös just probleemide varajasele märkamisele ja sekkumisele. Õpetajate nõustamist ja koolitamist toetab nii pikk praktika kui pedagoogiline haridus ja teadusmagistri kraad rahvatervise erialal TÜ arstiteaduskonnast. Lasteaia pidajana on Liina 15 aastat pidanud oluliseks võrdsete võimaluste loomist kõigile lastele – sõltumata kodusest keelest, arengulisest erivajadusest, andekusest või muust. Mida varem me oskame probleemi või kitsaskohta märgata ja tunnistada, seda kiiremini leiame ka sobiva lahenduse. Väljapääsmatuid olukordi ei ole, mõnikord on lahenduse leidmiseks lihtsalt vaja teha rohkem tööd või rohkem küsida.

 

Sihtgrupp: sõimerühma õpetajad, õpetaja abid, assistendid, tugimeeskonna liikmed

 

Õpiväljundid:

  • õppija teab ja tunneb sõimerühma lapse arengulisi vajadusi;
  • õppija mõistab paremini varajase märkamise ja sekkumise põhimõtteid;
  • õppija mõistab ja oskab kasutada lihtsamaid kõnet toetavaid pildimaterjale;
  • õppija oskab leida lapsele lisaabi kui lapse areng ei ole eakohane.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 02.03, 09.03, 16.03.2021 kell 13:15-15:30.
Maht:
9 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Liina Lokko
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
Kuni 24 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422  kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • Väikelapse areng – mis on eakohane, mis mitte. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, kiindumussuhe ja lapse toetamine.
  • Varajase märkamise põhimõtted – kes märkab, mida peab märkama. Kuidas sekkuda kui lapse vajadused on õigeaegselt märgatud.
  • Sõimeealise lapse kommunikatsiooni ja käitumisoskuste toetamine läbi pildimaterjali.