Kuidas toetada õpilase vaimse tervise harjumusi läbi vaimse tervise vitamiinide?

Koolituse tulemusel on osalejal teadmised ja oskused, et käsitleda õpilastega vaimse tervise hoidmise teemat läbi vaimse tervise vitamiinide ning toetada seeläbi nende vaimset tervist väärtustavat käitumist.

 

Koolitaja Elina Kivinukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala, seejärel teinud hulgaliselt koolitusi noortele ja vabaühendustele. Aastail 2012-2014 omandas magistrikraadi spordipsühholoogias Jyväskylä ning Leipzigi ülikoolist. Ta on läbinud koolipsühholoogia kutseaasta programmi Tartu Ülikooli juures ning alates 2019. aastast töötab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias psühholoogina.

 

Koolitusel osaleja:

  • Mõistab vaimse tervise olulisust ning selle hoidmise põhitõdesid.
  • Mõistab häbimärgistamise mõju vaimse tervise teemade käsitlemisele.
  • Oskab iseseisvalt õpilastega käsitleda vaimse tervise hoidmise teemat läbi vaimse tervise vitamiinide ja toetada vaimset tervist väärtustavat käitumist.

 

Sihtrühm:

üldhariduskoolide tugispetsialistid (nt sotsiaalpedagoogid jne) ja õpetajad (nt inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad jne)

 

Õppemeetodid:

loeng, ajurünnak, arutelu, grupitööd ja muud asjakohased ning osalejaid kaasavad meetodid

 

Koolitus toimub koostöös Peaasi.ee-ga

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Majas ja veebis
Aeg:
Sellel hooajal koolitust ei toimu
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Elina Kivinukk
Hind:
Koolitus on Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna kehtib -30% soodushind 67,20 eurot
Grupi suurus:
25 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Esimene koolituspäev:

  • Sissejuhatus vaimsesse tervisesse – mis see on, mis seda mõjutab, millisel juhul on tegemist vaimse tervise häirega (sh üldine ülevaade enam levinud häirete )
  • Vaimse tervisega seotud häbimärgistamine ning selle mõju ja võimalused vähendamiseks
  • Kuidas alustada õpilastega vaimse tervise teema käsitlemist (sh selle väärtustamise olulisus)? Meetodid ja tööriistad, mida saab kasutada, et käsitleda vaimse tervise hoidmist vaimse tervise vitamiinide võtmes (sh milliseid nö nippe ja lihtsasti kasutatavaid lähenemisi õpilastele tutvustada ning kuidas toetada nende kasutuselevõttu)
  • Milliseid väljakutseid võib noortega vaimse tervise teema käsitlemine kaasa tuua (sissejuhatus)?

Kahe koolituspäeva vahel toimub iseseisev õpitu praktiseerimine ehk proovitakse mõnda tegevust õpilastega läbi viia.

 

Teine koolituspäev (2 ak/t) toimub Zoom keskkonnas

  • Praktika reflektsioon ning kogemuste jagamine. Täiendavad tööriistad.
  • Mida teha tekkinud väljakutsete lahendamiseks?