Haridusjuhile: Väärtustaval kommunikatsioonil põhinev juhtimiskultuur

Kasutame koolitusel D. Cooperrideri (2008) 4-sammulist väärtustava uuringu mudelit, toetudes esmalt organisatsioonis olevatele tugevustele ja väärtustele. Väärtustav uurimine alustab muutuste elluviimisel alati organisatsiooni tugevustest ja õnnestumistest, kuna eelkõige positiivne enesekuvand ja tugev identiteet võimaldavad muutusi ette võtta.

Uurime, kuidas kaks erinevat uskumust: jäävususkumused ja juurdekasvuuskumused toetavad või ei toeta meie arendustegevusi. Edu saavutamiseks on Carol Dwecki (2006) uuringute alusel vaja juurdekasvuuskumustele omast motivatsiooni: uskuda, et areng on võimalik, otsida võimalusi koos õppimiseks, ümbritseda end inimestega, kellelt on võimalik õppida, pühendada aega harjutamisele.

 

 

 


 

Koolitaja Katrin Aava on TLÜ kommunikatsioonieriala dotsent.

Ta on töötanud õpetajana ning uurinud teadlasena koolikultuuri ja õpetajate koostööd. Katrin on uurinud ka haridusuuenduste jõustumist meie koolides ning on mitmete õpikute autor.

Täna on Katrin lisaks dotsenditööle tegev ka koolitaja ning superviisorina.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
KOOLITUS ON EDASI LÜKATUD. 26.03.2020 kl. 12.00-17.00.
Maht:
1x5h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Eesmärgistame koolituspäeva ning räägime läbi kokkulepped.

Uurime, mida ütlevad väärtustava uuringu kohta teadusuuringud.

Katsetame, kuidas töötab väärtustav uurimine.

Teeme läbi kovisioon meetodil ühe juhtumi.

Iga osaleja töötab enda töö tarbeks 4-sammulise strateegia väärtustava uurimise läbiviimiseks enda organisatsioonis.