Väärtustav kommunikatsioon kui võti õpetajate koostööks

Kaasaegsetes haridusuuringutes rõhutatakse õpioskuste, koostööoskuste enesejuhtimise ja subjektiivse heaolu tähtsust õpiprotsessis. Sotsiaal-emotsionaalne õppimine toetab akadeemilist edukust, sest õppijad mõistavad enda emotsioone, seavad ja saavutavad eesmärke, tunnevad ja näitavad empaatiat teiste suhtes, kujundavad ja oskavad hoida toetavaid suhteid ning võtavad vastu vastutustundlikke otsuseid.

Õpetajal on oluline on teada ja toetuda koostöös nii enda kui ka õppija tugevustele ja väärtustamisele. Seetõttu katsetame D. Cooperrideri (2008) 4 sammu mudelit, kuidas viia õpilasega läbi väärtustavat vestlust kas siis arenguvestluse raames, õpiraskustega toimetulekuks või keeruliste suhtlusolukordade lahendamiseks. 

 

 

Koolitaja Katrin Aava on TLÜ kommunikatsioonieriala dotsent.

Ta on töötanud õpetajana ning uurinud teadlasena koolikultuuri ja õpetajate koostööd. Katrin on uurinud ka haridusuuenduste jõustumist meie koolides ning on mitmete õpikute autor.

Täna on Katrin lisaks dotsenditööle tegev ka koolitaja ning superviisorina.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
KOOLITUS ON EDASI LÜKATUD. 26.03.2020 kl. 12.00-17.00.
Maht:
1x5h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Alustame võimestava avaringiga.

Eesmärgistame koolituspäeva ning räägime läbi kokkulepped.

Uurime, mida ütlevad sotsiaal-emotsionaalse õppimise kohta teadusuuringud, kuidas avada juurdekasvuuskumustega erinevate õppijate potentsiaali.

Katsetame, kuidas töötab väärtustav uurimine.

Teeme läbi kovisioon meetodil ühe juhtumi.

Iga osaleja töötab enda töö tarbeks 4-sammulise strateegia väärtustava uurimise läbiviimiseks.