„Uued võimalused geoinformaatikas“ – praktilise suunaga algajate ning edasijõudnute GIS-koolitus loodusteaduste aineõpetajatele

Koolituse põhieesmärgiks on arendada aineõpetajate ruumiandmetega töötamise ja kasutamise praktilist taset õppekvaliteedi tõstmiseks

 

Sihtrühm: 

Loodusteaduste õpetajad

 

Õpiväljundid:

Koolitustel osalenu:

  • on omandanud esmased praktilised oskused Eesti kutse- ja üldhariduskoolidele tasuta kättesaadavas ArcGIS Online pilvekeskkonnas töötamiseks;
  • oskab töötada erinevate digitaalsete kaardimaterjalidega ja lisada (veebi)kaardile uusi kihte;
  • oskab koostada ja vormistada teematilisi kaardilugusid;
  • oskab teostada kaardiga seotud päringuid ja lihtsamaid geoanalüütika ülesandeid.

 

Koolitust viivad läbi AlphaGIS OÜ ettevõtte spetsialistid ja tarkvarakonsultandid, kes on viinud alates 2005. aastast läbi kümneid ArcGIS temaatilisi koolitusi (sh spetsiaalsed kursused ja õppeseminarid kutse- ja üldhariduskoolide aineõpetajatele + Eesti Maaülikooli, Euroakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli, Kehtna Kutsehariduskeskuse, Eesti Lennuakadeemia jpt personalile ja õppuritele) ning avaldanud erialastes publikatsioonides mitmeid GIS-valdkonnaga seotud artikleid.

 

Õppemeetodid:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele ülesannetele, mis hõlmab erinevaid teemavaldkondi. Koolitusele eelnevalt, selle käigus või pärast lõppemist on kõigil osalejatel võimalus saada täiendavat individuaalset nõustamist

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
AlphaGIS arvutiklassis (Veerenni 40a, Tallinn)
Aeg:
14.12.22 kell 09.00-14.30
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
AlphaGIS OÜ ettevõtte spetsialistid ja tarkvarakonsultandid
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
10 inimest
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572, sander@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • ArcGIS Online pilvekeskkonna tutvustus ja nutikas kartograafia (Smart Mapping)
  • Veebikaartide loomine ja andmekihtide lisamine kaardile
  • Nutikate GIS-põhiste küsitluste koostamine (ArcGIS Survey123)
  • Uued võimalused kaardiajakirjade ja veebirakenduste loomiseks, Maa-ameti 3D avaandmete kaasamiseksjm (ArcGIS StoryMaps jt)
  • Nutikad rakendused andmekorjeks (ArcGIS Field Maps jt)