Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust laste, noorukite ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab ülemäärane ärevus õppimist.

Tervenemiseks on äärmiselt oluline luua tingimused. Täiskasvanutel, kes igapäevaselt last ümbritsevad on oma osa raviprotsessis. Kohased sekkumised klassiruumis võimaldavad lapsel õppida uusi oskusi, saada kogemusi, mis viib paranemisele.

Teadlikkuse tõstmine on oluline samm vaimse tervise häirete ennetamisel ja nende tagajärgede leevendamisel.

 

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide õpetajad ja tugispetsialistid

 

Koolituse läbinu:

  • Teab lapse ja nooruki ärevushäiretele viitavaid ohumärke
  • Teab ülemäärase ärevuse mõju õppimisele ja on saanud ülevaate abistavatest sekkumistest, mida kasutada õppimise toetamisel
  • On saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada äreva lapse eneseregulatsiooni ja tähelepanufunktsiooni koolis

 

Koolitaja Angela Jakobson on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, 2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal "Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis". Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega.  Praktilisele kogemusele toetudes on Angela loonud mitmeid töövahendeid, tegevuskaarte lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele. Ta valiti 2013. aastal Tartumaa aasta koolitajaks.

 

Õppemeetodid:

Loeng, arutelu

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
16.03.2023 kell 10.30 - 16.15
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Angela Jakobson
Hind:
Tallinna haridustöötajatele tasuta. Haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna 72 eurot.
Grupi suurus:
24
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

 

Koolituse teemad

Teemad:

 

  • Emotsioonid, õppimine ja aju. Ülemäärase ärevuse mõju õppimisele
  • Ärevushäirete põhjused
  • Äreva lapse ja nooruki toetamise põhimõtted. Toetamine ravi ajal
  • Kuidas ära tunda ja mida esmaseks toetuseks saab teha koolis: lahusolekuärevus, selektiivne mutism, tikid, ülemäärane muretsemine, sotsiaalfoobia
  • Esmaabi paanikahoo korral
  • Abistavad sekkumised õppimiskeskkonnas: keskkonna kohandamine
  • Sooritus- ja testärevuse korral õpilast abistavad strateegiad