Tulemuslike veebikoolituste läbiviimine

Paberkiri ja e-kiri, külapood ja e-pood, kontaktkoolitus ja veebikeskkonnas toimuv õpe. E-maailmas käivad asjad teistmoodi. Õpime tundma vahendeid ja võtteid, kuidas virtuaalses keskkonnas huvitavaid ning tulemuslikke veebikoolitusi läbi viia.

 

Koolitaja Margo Loor on Eesti kogenumaid mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitajaid, kes alates 1998. aastast on õpetanud argumendioskuseid tuhandetele inimestele Eestis, Tais, Türgis, Myanmaris, Laoses, Pakistanis ja mujal. Tema koolitused on alati olnud osalejaid kaasavad ning aktiivseid õpilähenemisi kasutavad. E-koolituste ajastu saabudes 2010-ndate keskel alustas Margo koolituste läbiviimist Skype teel, hiljem võttis kasutusele Zoomi ja teised videokoostöö tarkvarad. Margo on kaasaegseid (e-) õpiprotsesse loova Õpidisain.ee partner ja kaasasutaja.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • tunneb veebis õpetamise juhtimist ning selleks vajalikke vahendeid;
  • oskab koostada tulemusliku veebikoolituse või -tunni plaani, valida vahendid ja tehnikad;
  • oskab läbi viia mitmekesise, interaktiivse veebikoolituse või -tunni.

 

Õppemeetodid

Zoomi kaudu toimuv koolitus on praktiline ja aktiivne. Läbime teemasid lühiloengutena, seejuures kasutame võimalikult palju dialoogilist meetodit. Teooria on toetatud näidetega ja gruppides, paarides või individuaalselt sooritatavate harjutustega. Oluline osa on koolitaja tagasisidel osalejatele, jõuame praktiliste soovituste ja lahendusteni läbi omavaheliste arutelude. Lisaks etteplaneeritud harjutustele toimub ka osalejate poolt tõstatatud teemakohaste küsimuste arutamine.

 

Sihtrühm

Õpetajad, koolitajad, sisekoolitajad

 

Vaata koolituse reklaamvideot >>

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
KOOLITAJA:
Margo Loor
Hind:
Tasuta (Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad). Registreerumine koolitusele toimub läbi Linna töötaja portaali
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee või Sander Kiviloo, (+372) 554 8572, sander@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. kohtumine: veebikoolituse (-tunni) juhtimine. Vaatame, millised sammud koolituse eel ja järel on olulised, et saavutada hea õpitulemus. Tutvume vahenditega, mis lihtsustavad veebis õppetöö korraldamist.
  2. kohtumine: veebikoolituse (-tunni) plaan. Mõtleme läbi ja paneme kirja ühe veebikoolituse plaani. Koolitusplaanis on kirjas nii sisu kui sisu edastamise meetodid ja vahendid. Muuhulgas vaatame, millist keskkonda (valgus, kaamera, mikrofon) vajame ning kuidas ennast koolitajana ette valmistada.
  3. kohtumine: veebikoolituse (-tunni) läbiviimine. Koolituse käigus tuleb erineva videokoostöö tarkvara (Zoom, Teams, Meet vm) kaudu saada osalejate tähelepanu, seda hoida, juhtida ning selle kaudu viia sisu tulemuslikult osalejani. Harjutame erinevate materjalide jagamist ja interaktsioonide läbiviimist veebikoolituste käigus.