Tugispetsialistidele supervisioon

Kooli tugispetsialisti töö on tänuväärne ja palju väljakutseid pakkuv töö. Kuidas nende väljakutsetega toime tulla, jäädes iseendaks ja samas areneda läbi nende olukordade? Kuidas olla oma töös rahulolev ja motiveeritud?

Suurepärane võimalus osaleda grupisupervisioonis, kus saab ennast uurida turvalises õhkkonnas koos sarnast tööd tegevate spetsialistidega ning olla mõistetud. Vaatame grupis tööga seotud juhtumeid ja kasutame grupi liikmete teadmisi selleks, et tuua selgust ja võimestada juhtumi omanikku. Grupis kasutavad superviisorid erinevaid meetodeid ja harjutusi, millega loovad „ruumi“ selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks.

 

Kati Lõbu, MA - tunneb huvi inimeste ja meeskondade arendamise vastu ning on ise jätkuvalt arenguteel, õppis lisaks õigusharidusele ka sisekoolitajaks ning õpib nüüd coachiks ja superviisoriks. Kati on teinud praktika raames coachingu ja supervisiooni sessioone spetsialistidele, meeskondadele ja gruppidele alates 2020. aasta suvest. Kati soovib olla coachi ja superviisorina inimestele toeks nende arenguteel, innustada inimesi tulevikusoovide ellu viimisel ning aidata mõista ja otsida lahendusi tööelus ette tulevatele juhtumitele.

Kati usub coachi ja superviisorina inimeste võimesse leida üles oma tugevused ja võimalused selleks, et tulevikusoovid ja unistused saaksid tegelikkuseks. Kati on õigusteaduse magister (Tartu Ülikool, 2018), sisekoolitaja (Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu sisekoolitaja koolitus „Lihvitud teemant“, 2019) ja õpib alates 1. jaanuarist 2020. a coachi- superviisori väljaõppes International Supervision and Coaching Institute’is. Katil on töökogemused erasektorist ja avalikust sektorist, viimased 14 aastat on Kati töötanud avalikus sektoris poliitika kujundajana ja õigusnõunikuna ning viimased paar aastat tegutsenud sisekoolitajana.

 

Ester Saaremets, MA - Ester Saaremets usub coach/superviisorina, et aidates luua inimestel usalduslik õhkkond, kus nad saavad end avada, olla loovad, uudishimulikud ning leidlikud - suudavad nad endas üles  leida ressursid igapäevaste väljakutsetega tegelemisel. Ester on läbi viinud coaching ja supervisiooni sessioone nii üksikisikutele kui meeskondadele alates 2019 aastast.

Ester omab magistrikraadi  ärijuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 2011), lisaks on läbinud EBS Juhtimiskoolituse Coacing Skills Sertificate programmi (2016)  ja Fontese karjääri-coachi programmi (2019). 2020. aastal alustas õpinguid International Supervision and Coaching Institute`s coachi-superviisori väljaõppes. Ester on üle 20 aasta töötanud personalijuhina mitmes kohalikus kui ka rahvusvahelises ettevõtetes. Ta on  osalenud erinevates koolitus-,  värbamis- ja valikuprotsessides ning olnud partneriks nii juhtidele  kui töötajatele igapäevaste teemadega tegelemisel.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
6 kohtumist perioodil september 2021 - veebruar 2022: 29.09, 19.10, 17.11, 15.12, 19.01 ja 16.02 kell 17.30-20.00
KOOLITAJA:
Kati Lõbu ja Ester Saaremets
Hind:
Tasuta (kõigile haridustöötajatele üle Eesti). Registreeruda saab ka läbi Tallinna Linnatöötaja Portaali (LTIP)
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572 sander@opetajatemaja.ee