Tugispetsialistide supervisioon (grupp 2)

Grupisupervisioon on sarnaste töörollidega inimeste koostöövorm, kus toimub nende arenguvajaduste läbitöötamine. Grupitöös käsitleme kliendi respekteerimist, ära kuulamist, kasutame tööriistu ja meetodeid, mis aitavad inimesena areneda. Grupitöödes arutame läbi tööalaseid õnnestumisi, mis võimaldavad oma tööala paremini planeerida.

Meetodina kasutame kovisiooni, sotsiomeetriat ja konstellatsiooni. Grupitöö aitab suurendada organisatsioonilist kuuluvust ja leevendada igapäevast tööstressi. Grupis osalemine toetab kolleegide omavahelist suhtlust ja coachingu tehnikad on abiks võrgustikutöö tegemisel.

 

Sigrid Tammiste omab rakenduskõrgharidust rahvusvahelises ärikorralduses ja magistrikraadi kunstiteraapiates. Töötanud loovterapeudi ja kogemusnõustajana Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskuses, Põlvkondade Majas ja Lahe Tervises. Osalenud ühiskondlike algatuste konkurssidel (Garage48 Heaolutalgud, Ajujaht, NULA inkubaator). Alates 2016-ndast aastast viib läbi kogemusnõustamisi. Sigridi kaitstud magistritöö „Organisatsiooni grupikunstiteraapia formaalsed  ja kogemuslikud aspektid osalejate ja terapeutide tagasiside põhjal“ (2020) käsitles teraapiaprotsessi eetilisi aspekte. Sekkumine toimus Ida-Tallinna Keskhaigla õendus-hooldustöötajatega.

 

Joel Pulk on töötanud erinevates koolides sotsiaalpedagoogi, õpetajana ja direktorina. Sellele lisaks on olemas ka lapsevanemana n-ö kliendivaade. Koolijuhina oli väga südamelähedaseks teemaks  koolisisese tugispetsialistide võrgu arendamine. Kogemusena on olemas ülevaade ka kohaliku omavalitsuse hariduskomisjoni tööst. Haridusliku tausta poolest teoloog (Tartu Ülikooli bakalaureuse õppekava), hilisema spetsialiseerumisega religioonipedagoogikale (Usuteaduse Instituudi magistriõpe). Joel kaitses magistritöö teemal "Usundiõpetuse õpetaja professionaalne areng" (2015).

 

Oleme ennast täiendamas International Supervision and Coaching Institute õppekaval (supervisioon ja coaching). Oleme veendumusel, et supervisioon ja coaching aitavad luua enda ümber palju suuremat selgust ning seeläbi saame ennetada stressi kuhjumist ja läbipõlemist. Grupisupervisioon aitab luua enda lähikeskkonnas usaldust, kus on turvaline jagada rõõme ja muresid, mis toetab meie refleksioonioskust ning arengut.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
NB! Uus aeg: 5 kohtumist perioodil september 2021 - mai 2022: 19.10, 17.11, 12.01, 16.03 ning 27.04 kell 17.30-20.30
KOOLITAJA:
Sigrid Tammiste ja Joel Pulk
Hind:
Tasuta (kõigile haridustöötajatele üle Eesti). Registreeruda saab ka läbi Tallinna Linnatöötaja Portaali (LTIP)
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572 sander@opetajatemaja.ee