Kooli tervisenõukogude inspiratsioonipäevad

Inspiratsioonipäevade eesmärk on toetada tervisenõukogude võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Mõlemal kohtumisel toimub 4 töötuba - osalejad läbivad gruppides kõik töötoad. Igal töötoal on oma fookus nt liikumist soodustavat võimalused ja tegevused, tervisliku toitumise propageerimine, koolipere vaimse tervise toetamine. Jagatakse ning analüüsitakse fookusest lähtuvalt praktikaid. Koolituse käigus kogutakse kokku head praktikad ja nendest koostatakse kogumik.

 

Inspiratsioonipäevi viivad läbi Tallinna Südalinna Kooli, Tallinna Tehnikagümnaasiumi, Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi tervisenõukogude liikmed:

Kerttu Mölder-Jevdokimov - Tallinna Südalinna Kooli I kooliastme õppealajuhataja ja “Liikumine ja tervis” ühenduse liige, kooli Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste koordinaator. Hariduselt tervisedendaja, tervisekasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja lisaks klassiõpetaja kutsele.

Kristi Laidvee - Tallinna Südalinna Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja aineühenduse Liikumine ja tervis esinaine

Ave Teder - Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht, tervisenõukogu liige, Heaolu Loova Kooli koolipoolne koordinaator

Margit Pärn - Tallinna Tehnikagümnaasiumi tervisenõukogu juht, HEV koordinaator, esmaabikoolitaja, inimeseõpetuse õpetaja, mitme esmaabi käsiraamatu autor. Töötanud aastaid erakorralises meditsiinis.

Pille Korsten - Tallinna Saksa Gümnaasium, sotsiaalpedagoog/HEV-koordinaator. TAI koolitaja (PRIDE)

Terje Treimann-Tupits - Tallinna Järveotsa Gümnaasium, huvijuht. TLÜ/ Tallinna Kalevi korvpalli Cheerleaderite peatreener.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • on saanud professionaalset toetust parimatest praktikatest;
  • on jaganud teiste osalejatega häid praktikaid;
  • on analüüsinud ning reflekteerinud praktikaid ning kujundanud nende põhjal uusi ideid.

 

Õppemeetodid:

Inspiratsioonipäevad toimuvad maailmakohvikute formaadis

 

Registreeru Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:
REGISTREERU

 

Registreeru Tallinna erakooli õpetajana:
REGISTREERU

 

Registreeru haridustöötajana väljastpoolt Tallinna või eraisikuna:
REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
27.04.2022 kell 9.30-15.30
Maht:
12 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kerttu Mölder-Jevdokimov, Kristi Laidvee, Ave Teder, Margit Pärn, Pille Korsten, Terje Treimann-Tupits
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna kehtib soodushind 100,80 €
Grupi suurus:
48 (peamiselt tegevus 12 liikmelistes rühmades)
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Kohtumisel jagatakse tervisenõukogude kogemusi ja praktikaid teema-aastaga seonduvalt poolaasta kuuteemadest lähtuvalt. Kõik osalejad on aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud ning oodatud tehtut, kogemusi ja väljakutseid jagama. Kohtumiste eestvedajateks on koolide tervisenõukogude liikmed, kelle meeskonnad on koolielus aktiivselt tegutsevad ning olnud oma praktikates tulemuslikud.

 

27.04 Kohtumine

Õpilaste kaasamine tervisenõukoja töös (Tallinna Südalinna Kool, Kristi Laidvee)

Kuidas suurendada õpilaste aktiivsust ja arendada nende ettevõtlikkuspädevust kaasates neid tervisliku eluviisi propageerimisse ning kooli igapäevaellu kuuluvate tegevuste organiseerimisse?

Esmaabi (Tallinna Tehnikagümnaasium, Margit Pärn)

Kuidas õpetada lastele esmaabi läbi väärtuskasvatuse.

Räägime sagedasematest koolis esmaabi vajavatest situatsioonidest ja teeme selle kõik ka oma kätega läbi.

Tervislik toit ja vitamiinid (Tallinna Saksa Gümnaasium, Pille Korsten)

Jagame TSG praktikaid teemal. Näiteks käsitleme järgmist: koolipuhveti tervislikuks muutmine; koolimenüü nähtavaks muutmine; erinevad värsked aed- ja puuviljad iga toidu juurde; tasuta hommikusöök koolis; sügisel tervis toidulaual - näitus, kunst, teemapäevad ja toidu proovimine tunnis.

Tegevusi töötajate liikumisharrastuse ja heaolu toetamiseks (Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Terje Treimann-Tupits)

Ajurünnak uute ühisliikumispraktikate loomiseks, mis arvestavad koolikollektiivide eripärasid.