Temperament ja kooliprobleemid

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust temperamendi rollist õpi- ja käitumisprobleemide kontekstis, orienteeruda erinevates, sh uuema aja käsitlustes, et ennetada ja lahendada tulemuslikumalt koolielus ettetulevaid konflikte.

 

Koolitaja Mare Leino on filosoofiadoktor sotsiaaltöö valdkonnas, TLÜ sotsiaalpedagoogika dotsent, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe õppekava kuraator. Koolitaja loodab osalejate aktiivsele kaasamõtlemisele, reaalsetest olukordadest tekkinud küsimuste esitamisele, oma näidete pakkumisele, et reaalse elu ilmingutega seoseid luua akadeemiliste sõnumitega.


Õpiväljunditena osaleja:

  • Teab temperamendi kaasaegseid käsitlusi
  • Suudab õpitut kasutada igapäevatöös
  • Mõistab paremini inimestevaheliste konfliktide tagamaid
  • Oskab profülaktiliselt leevendada temperamendipõhiseid kriise

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
16.10, 13.11, 04.12 kell 14:00-16:15
Maht:
Auditoorne maht 9 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Tallinna Ülikooli dotsent Mare Leino
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Grupi suurus:
Kuni 25 osalejat
Lisainformatsioon:
Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see veebipõhiselt ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee  

Koolituse teemad

1. Sissejuhatus: temperamendipaketi kaasaegse käsitluse tutvustus. Räägitakse Helsingi Ülikooli psühholoogide seisukohtadest nn koolitemperamendi kontekstis. Tutvustatakse temperamendipaketi olemust.

2. Sotsiaalsuse seos temperamendiga. Selle mõju koolikäitumisele. Kas sotsiaalsust saab õpetada?

3. Juhtumite analüüs. Võimalus praktiliselt lahendada reaalseid juhtumeid või nende näidete puudumisel täiendavat infot temperamendi ja sotsiaalsuse seoste kohta.