Tekstiilitööstuse mõju ja tekstiilijäätmete vähendamine

Eestis tekib aastas ühe inimese kohta ligikaudu 17kg tekstiilijäätmeid.  Hiljemalt 2025. aastast on omavalitsustel kohustus tekstiilijäätmeid eraldi koguma hakata, kuid nende ringlusse võtmise tehnoloogiad ja võimekus on alles arenemas.

Koolitusel tutvustatakse tekstiilitööstuse sh. kiirmoe keskkonnamõju ja väljakutseid. Saab heita pilgu kiudude kirjusse maailma ning uurida mida kujutab endast riiete pesemisel tekkiv mikroplast.

Ühe tavalise puuvillase T-särgi elukaare keskkonna jalajälg on hiiglaslik – ehk aitab see teadmine meil tulevikus riietusesemete valikul teha keskkonnateadlikke valikuid, iga eset rohkem väärtustada, tema eluiga pikendada ja see väärikalt ringlusse saata.

Praktilistest töödest vaadeldakse mikroskoobi all tehislikke ja looduslikke kiudusid ja tutvustatakse uuritavate materjalide plusse ning miinused. Töötubades osalenu saab ülevaate, kuidas ja miks teha keskkonnasõbralikumaid valikuid materjali põhiselt ning kuidas pikendada õige hooldusega tekstiilide eluiga..

Koolitusel osaleja saab vastused järgmistele küsimustele:

Kuidas pikendada tekstiilitoodete eluiga ja vähendada tekstiilijäätmete teket riietusesemete õige hooldusega?
Miks on oluline uurida riiete koostist ja hooldusjuhiseid.
Mis saab tegelikult kokku kogutud riietest?

Sihtrühm: 

Põhikooli 1.-2. kooliaste

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õpetaja:

  • Teab, mis on liigiti kogutavad tekstiilijäätmed ja mis neist edasi saab;
  • On tutvunud ja oskab tutvustada õpilastele puuvilla kasvatamise ja puuvillast toodetud eseme mõju keskkonnale ja inimestele;
  • Oskab välja tuua erinevate materjalide (kiudude) omadusi ja nende kasutamise plusse-miinuseid ;
  • Teab võimalusi tekstiilitoodete eluea pikendamiseks ja tekstiilijäätmete hulga vähendamiseks;
  • Tunneb ökomärgiseid, mille abil teha keskkonnasõbralikumaid tarbimisvalikuid;
  • Teab ja oskab õpilastele tutvustada teadliku tarbimise olulisust ning jagada infot selle kohta miks on vaja segaolmejäätmetest koguda eraldi tekstiilijäätmeid.

 

Koolitaja Aili Elts on Tartu loodusmaja huviringide, töötubade ja aktiivõppeprogrammide juhendaja. Katsetab aktiivselt nullkulu eluviisi nii töö kui eraelus ning edukaim on selles valdkonnas olnud just tekstiilide puhul. Tartu loodusmaja huvikooli rohelise kooli programmi koordinaator ning olnud pikka aega rohelise kontori meeskonnas jäätmete valdkonna eestvedaja.

Koolitaja Aire Orula on Tartu loodusmaja huviringde õpetaja ja aktiivõppeprogrammide juhendaja, kes tarbimist vähendades teadlikke valikuid jäätmete vältimiseks.

 

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised tööd, vaatlus.

 

 

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)
Aeg:
08.05.2023 kell 13:00-16:30
Maht:
4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Aili Elts, Aire Orula
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, teistele huvilistele hind 48 eurot
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

PÄEVAKAVA:

13.00-14:30 Tekstiilitööstuse keskkonnamõju, T-särgi eluring

14:30-14:45 paus

14:45-16:15 Praktilised tööd: mikroskoobi all erinevad kiud: … kangastest eralduv mikroplast, värvijäägid jt keskkonnale kahjulikud ained

16:15-16:30 Päeva kokkuvõte