Lasteaia juhile ja õpetajale: teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega lasteaias (grupp 3)

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega. Lapsevanemate  ootused haridusasutusele ja kasvatusele on kõrged ning seetõttu on õpetajate ja lapsevanemate efektiivne ning eesmärgipärane koostöö ülimalt tähtis. Õpetajal on siin kanda võtmeroll, mis eeldab teadlikkust ja strateegilist suhete juhtimist nii individuaalsel kui grupi tasandil.  Meeskonnatööna lapsevanematega koostööstrateegia loomine annab võimaluse koostöiseks õppimiseks, koostöökultuuri kujunemiseks ja lapsevanematega koostöö tõhustamiseks ning jõustamiseks.

 

Koolitaja Ilona Sillak on pikalt töötanud lasteaias nii õpetajana kui juhina, omandanud magistrikraadi haridusteadustes eripedagoog-nõustaja eriala (magistritöö viidud läbi  lapsevanematega koostööst uueneva õpikäsituse ja kaasava hariduse kontekstis). Ilona töötab Hoolingu koolituskeskuses koolitajana, superviisori ja coachina ehk professionaalse nõustajana.

 

Sihtgrupp:

Et koolituse mõju organisatsiooni tasandil lapsevanematega koostöö valdkonna arendamisel oleks võimalikult tõhus, on koolitusel oodatud osalema ühest lasteaiast nii juht/juhid kui õpetaja/õpetajad.

 

Õpiväljundite omandamine võimaldab:

 • mõtestada lapsevanematega koostöö strateegilist juhtimist nii organisatsiooni kui õpetaja tasandil;
 • tõsta teadlikkust lapsevanematega koostöö ja suhete juhtimise valdkonnas;
 • saada tuge ja õppida vastastikusest kogemuste vahetamisest;
 • teadvustada enda rolli lapsevavanematega koostöö valdkonnas;
 • kogeda enese- ja suhete jõustamise tehnikaid.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
30.03, 27.04, 18.05.21 kell 10:00-15:30
Maht:
24 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi on iseseisev töö
KOOLITAJA:
Ilona Sillak
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422  kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

I kohtumine: Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine

 • Muutused ja vajadused lapsevanematega koostöö valdkonnas tänases haridustegelikkuses
 • Koostöös õppimine läbi lapsevanematega koostööstrateegia loomise meeskonnatööna
 • Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine muutuva õpikäsituse kontekstis
 • Juhi ja õpetaja rollid, ülesanded ja vastutus lapsevanematega koostöö valdkonnas
 • Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine
 • Teadlik suhete juhtimine kui koostöö alus (individuaalne, grupi tasand)

II kohtumine: Õpetaja kui juht ja eestvedaja lapsevanematega koostöös

 • Õpetaja kui juht ja eestvedaja oma „osakonnas” (rühmas)
 • Koostööstrateegia loomine koostöös rühmameeskonnaga
 • Lapse arengut toetava koostöökultuuri loomine rühmas
 • Õpetaja kui suhete juht koostöös lapsevanematega: suhete loomine, hoidmine ja tervendamine
 • Rühma lapsevanemate kui grupi loomine ja juhtimine

III kohtumine: Jõustav koostöö ja enese jõustamine

 • Koostööd toetavad väärtused ja hoiakud suhtlemisel lapsevanematega
 • Enese häälestamine ja jõustamine koost
 • Jõustavad suhted ja suhtlemine
 • Toimetulek keerulistes suhtlus- ja koostöösituatsioonides
 • Lasteaia meeskond kui „jõujaam” ja õpikogukond

Iseseisev töö ja praktiline väljund: lapsevanematega koostöö analüüsimine ja strateegiline kavandamine juhtumipõhiselt või lähtuvalt arendamist vajavast valdkonnast.