Teadlik õpetaja – pingetega toimetulev ennastjuhtiv õpetaja

Kuidas teha nii, et aina kasvav tempo ja nõudmiste hulk ei neelaks õpetaja jõudu ja meelerahu? Kas Sind huvitaksid oskused ja praktilised vahendid, mille abil saaksid isegi hullumeelselt hoogsal ajal tagada endale rohkem meelerahu ja heaolu? Õpetaja töö pakub vaieldamatult väljakutseid, millega kaasneb rõõm ja eduelamused, kuid ka oht väsida ja läbi põleda. Vaikuseminutite teadliku õpetaja koolitusel uurime, kuidas vähendada stressi ja toetada enda heaolu ning parandada toimetulekut igapäevaste väljakutsetega. Teadliku õpetaja koolituse eesmärk on anda osalejale paremad oskused enda heaolu eest hoolitsemiseks, eneseregulatsiooniks, stressi juhtimiseks ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks.

 

Kaia Lainola on Vaikuseminutite koolitaja, superviisor ja coach. Kaia omab magistrikraadi andragoogikas ning töötab õpetajate ja haridusjuhtide koolitajana alates 2001. aastast. Koolitajana lähtub Kaia andragoogilistest põhimõtetest, et õppimine saab võimalikuks tänu kogemisele, selle mõtestamisele ning jagamisele kaasõppijatega.

 

Kursuse läbinud õpetaja:

 • oskab ennast juhtida viisil, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist olemasolevas süsteemis;
 • oskab märgata enda ja õpilaste vajadusi ning nende eest hoolt kanda;
 • märkab endas ja klassis toimuvaid protsesse ning oskab neid asjakohaselt juhtida;
 • oskab hoida distantsi oma mõtetest ja emotsioonidest;
 • oskab luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid klassiruumis.

 

Kursusel kasutatavad meetodid on kogemuslikud:

 • eneseanalüüs;
 • rollimängud ja teised tegevuslikud meetodid;
 • teadveloleku praktikad, mis võimaldavad reaalseid klassiruumis toimuvaid olukordi kõrvalt vaadata, et leida uusi lahendusi ning ning katsetada teistmoodi toimimisviise.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
05.05, 12.05, 19.05 ja 26.05.2021 kell 13.00-17.00
Maht:
20 akakadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kaia Lainola
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422  kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Paindlik ja ennasthoidev õpetaja
  Heaolu ja stressi juhtimine läbi teadveloleku: teadliku õpetaja rollid, hoiakud ja väärtused.
 2. Suhete ja õpetamise emotsionaalne kunst
  Teadlikkus suhetes – kuidas tulla toime keerulistes suhteolukordades. Õpetaja emotsionaalne ja sotsiaalne paindlikkus.
 3. Mõtteviiside mõju ja hinnanguvabadus
  Õppimist ja õpimotivatsiooni toetav tagasiside. Oma hinnangute märkamine ja hinnanguvaba vaatlemise oskuse arendamine.
 4. Enesesõbralikkus ja meeskonna jõustamine
  Takistavad ja toetavad mõttemustrid meeskonnas. Tugevuste esiletoomine ja arengu prioriteetide seadmine. Enesesõbralikkus, andestamise ja aktsepteerimise kunst