Supervisioon koolide õpetajatele

Supervisiooni grupi eesmärk:

  • Supervisiooni grupp annab võimaluse treenida otsustamise poolt: milline otsustaja ma olen, millest lähtuvalt otsustan, kellega koos otsustan.
  • Supervisiooni grupis saab lahti lasta mitteusaldamisest. Grupis on võimalus arendada sallivust, paindlikkust ja delegeerimisoskust.
  • Supervisiooni grupp loob eeldused osalejate vahelise sünergia ja toetuse tekkeks, kui kõikide panused ja ideed liituvad ning tekib uus teadmine.

 

Sihtrühm:

Üldhariduskoolide õpetajad

 

Läbiviija- Piret Peters

Mind on selleks, kes ma täna olen, vorminud mõned juhuslikult pillatud sõnad; sajad, teatud ajaperioodil mulle olulised olnud inimesed ja tuhanded tähendusrikkad hetked. Minu töökogemus sotsiaalvaldkonnas erinevate sihtgruppidega töötamisel on üle 20 aasta. Oma akadeemilise hariduse olen saanud Tartu Ülikoolis nii bakalaureuse kui ka magistriõppes sotsiaaltöö erialal, õppides samas kõrvalerialana psühholoogiat. Lisaks eelnevale olen omandanud andragoogi kutse.

Oma tööalase karjääri jooksul olen haridussüsteemis töötanud  sotsiaalpedagoogi, õpetaja ning kooli tugiteenuste spetsialistina, lahendades probleeme ja tehes koostööd nii pedagoogide, laste kui lastevanematega. Töökogemusi oman järgnevate sihtrühmadega: õigusrikkujad, meeleoluhäiretega isikud ning nende lähedased, sõltlased ja kaassõltlased, pagulased, varjupaigataotlejad, riskipered, puudega isikud, töötud, tugiisikud, kogemusnõustajad. Oman pikaajalist kogemust meeskonna juhina, mis on mind sundinud ennast samal alal pidevalt täiendama. Käesoleval ajal teen seda International Supervision and Coaching Institute’s, õppides superviisoriks ja coachiks.

Meeskondade sulandamine tervikuks ja toimivaks on olnud minu üheks armastatumaks väljakutseks, mida oma praktikas erinevates organisatsioonides nii individuaal- kui grupitöödes ellu viinud olen. Pooldan holistilist maailmavaadet. Minu eesmärk on toetada oma kliente nende parima potentsiaali avaldumise nimel. Kasutan oma töös coachingut, super- ja covisiooni ning psühhodraama, motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, NLP ning mindfullnessi tehnikaid.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli töötajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
5 kohtumist perioodil november 2022 - märts 2023: 22.11; 13.12; 17.01; 14.02; 14.03 kell 17:00 - 20:00
Maht:
20 ak/t
Hind:
Tallinna koolide õpetajatele tasuta
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee