Supervisioon koolide juhtidele

Supervisiooni grupi eesmärk:

  • Supervisiooni grupp annab võimaluse treenida otsustamise poolt: milline otsustaja ma olen, millest lähtuvalt otsustan, kellega koos otsustan.
  • Supervisiooni grupis saab lahti lasta mitteusaldamisest. Grupis on võimalus arendada sallivust, paindlikkust ja delegeerimisoskust.
  • Supervisiooni grupp loob eeldused osalejate vahelise sünergia ja toetuse tekkeks, kui kõikide panused ja ideed liituvad ning tekib uus teadmine.

 

Sihtrühm:

Haridusasutuste juhid: direktorid, õppejuhid, tugiteenuste juhid

 

Anu Pärn - on psühholoog-superviisor on tegutsenud 20 aastat haridusvaldkonnas spetsialisti ja juhina. Ta on töötanud lasteaias, koolides, SA Innove arendusmeeskonnas, nõustamiskeskuses ja toetanud haridusjuhte ja õpetajaid lastele vajalike tingimuste loomisel. Ta on viinud läbi meeskondade arenduspäevi, spetsialistide gruppidele kovisioone ning supervisioone nii individuaalselt kui grupis.  Anu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogina ning omab koolipsühholoogi kutset tase 8; on täiendanud ennast mitmetel koolitustel ja on lõpetanud International Supervision and Coaching Institute’i (ISCI).

Anu töötab igapäevaselt Järveküla koolis haridusjuhina ning lisaks on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige. Anu on integreerinud akadeemilise väljaõppe ja teadmised psühholoogiast ning kasutab kehal, kujutlusel ja terviklikul maailmavaatel põhinevaid sekkumistehnikaid. Anu on paindlik leides turvalisi toimivaid lahendusi kliendi vajadustest lähtuvalt töötamiseks nii veebis kui füüsilises ruumis.

 

Kaido Koppel - coach-superviisor Kaido Koppel on ligi 20 aastat tegelenud inimestega ja nende arengu toetamisega. Tänasel päeval töötab ta Pärnu linnavalitsuses planeerimisosakonna juhatajana. Tal on magistrikraad Tallinna Ülikoolist linnakorralduse erialal. Ühtlasi on Kaido Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse esimees. Ta on viinud läbi meeskondade arenduspäevi, spetsialistide gruppidele kovisioone ning supervisioone nii individuaalselt kui grupis. Tööalaselt on Kaidole oluline luua selline keskkond, kus inimesed tunneks ennast vabalt, õpiksid oma seisukohti avaldama ja analüüsima elemente, mis neid toetaks. Kaido on läbinud õpingud International Supervision and Coachingu instituudis. Kaido usub, et heas grupis tekib uus energialiik, sünergia, kui kõikide panus ja ideed liituvad.

Koolituse detailid

Aeg:
Supervisioon ei toimu
Maht:
20 ak/t
KOOLITAJA:
Anu Pärn ja Kaido Koppel
Hind:
Tallinna koolide juhtidele tasuta
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee