Praktiline MÕK: lõiminguvõimalused kõigis kooliastmetes ehk õpetamine EHTE Humanitaargümnaasiumi moodi (vene keeles)

Ehte Humanitaargümnaasiumi õpetajad kutsuvad kõiki Tallinna koolide õpetajaid venekeelsele koolitusele, kus tutvustatakse erinevaid aineteüleseid lõiminguprojekte- ja kavasid, mida saab rakendada I-IV kooliastmes.

 

  • Projektõppe näited;
  • lõimitud ainekavade koostamine 5.-6. ja 10.-11. klassides;
  • teistmoodi õppepäevad;
  • haridusrobotid algkoolis.

 

Учителя Эхтеской гуманитарной гимназии приглашают всех учителей на курсы, где будут представлены практики интегрирования разных предметов с I по IV ступень.

 

  • Примеры проектного обучения в I-IV ступенях,
  • составление интегрированных программ в 5- 6 и в 10- 11 классах,
  • дни уроков по-другому,
  • образовательные роботы в начальной школе.

 


 

Juhtivkoolitajaks on Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht, kelle üheks ülesandeks on koordineerida kooli nn aktiivgrupi tööd. Kaaskoolitajateks on veel 3 EHTE Gümnaasiumi õpetajat.

Kooli viimase kolme aasta arengusuundadeks on olnud muutuv õpikäsitus ja lõimitud aineõpe.

Õppeaastal 2016/2017 osales kool, Marika Kransiver juhtimisel, projektis "Muutunud õpikäsitusega kool (MÕK kool)" ning mais 2017  tunnustas Tallinna Haridusamet Humanitaargümnaasiumi kui aktiivsemat MÕK-kuu osalejat.

Koolituse detailid

Asukoht:
EHTE Humanitaargümnaasium (Ehte 9, 10318, Tallinn)
Aeg:
7.04.2020 kl. 15.00-18.00.
Maht:
1x3h.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee