Positiivne psühholoogia klassiruumis

Koolituse rõhuasetus on praktiliste oskuste arengul, mis puudutavad õppimise toetamist ja õpimotivatsiooni, õpilase ja õpetaja heaolu. Koolituse eesmärk on arendada heaolu ja optimaalse tegutsemise oskusi lastel ja teismelistel, aga ka õpetajatel ja hariduslikel institutsioonidel.

 

Kaia Lainola on Kasvuruum OÜ koolitaja, superviisor ja coach. Kaia omab magistrikraadi andragoogikas ning töötab õpetajate ja haridusjuhtide koolitajana alates 2001. aastast. Koolitajana lähtub Kaia andragoogilistest põhimõtetest, et õppimine saab võimalikuks tänu kogemisele, selle mõtestamisele ning jagamisele kaasõppijatega.

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • väärtustab positiivse psühholoogia keskseid põhimõtteid ja nende rakendusvõimalusi haridusvaldkonnas;
  • oskab kasutada positiivse psühholoogia põhimõtteid enda ja teiste heaolu, eneseväärtustamise, õpimotivatsiooni ja õppimise toetamiseks;
  • teab meetodeid positiivse kliima loomiseks ning emotsionaalse toetuse pakkumiseks klassiruumis.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 22.02, 01.03 ja 08.03.2021 kell 15:00-17:15.
Maht:
9 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kaia Lainola
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
Kuni 30 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422  kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. Sissejuhatus positiivsesse haridusse. Uurime heaolu mõju õppimisele ning õpetaja võimalusi toetada iseenda ja õpilaste heaolu klassiruumis.
  2. Positiivne kliima ja emotsionaalne toetus klassiruumis. Teadvustame emotsioonide mõju suhetele, õppimisele ja õpimotivatsioonile. Katsetame meetodeid, kuidas juhtida emotsioone ning pakkuda emotsionaalset toetust klassiruumis.
  3. Tugevuste toel eesmärkideni. Selgitame välja oma isiklikud tugevused ning planeerime soovitud muutusi tugevustele toetudes. Mõtestame kuidas toetada õppimist klassiruumis õpilaste personaalsete tugevuste abil.