Õppetöö rikastamine praktilise töökogemusega kogukonnapraktika näitel

Koolitus annab õpetajatele võimaluse mõelda läbi, kuidas teoreetiliste teadmiste kõrval pakkuda oma õpilastele praktilisi kogemusi. Kahes erinevas vabaühenduses saavad osalejad näha ja kogeda, kuidas kogukonnapraktikat ellu viiakse. Nad saavad ülevaate tegevustest, millega rikastada õpilaste igapäevast koolitööd, pakkudes neile reaalseid tööülesandeid, vastutust ja meeskonnatööd sisaldavat praktikakogemust. Koolis omandatu sidumine reaalse eluga võib anda hea tõuke õpilase edaspidiseks erialavalikuks või aitab tal praktiseerida erinevaid aineteadmisi ja sotsiaalseid pädevusi. Koolituse lõpuks on osaleja mõelnud läbi, kas ja millisel kujul on tal edaspidi võimalik praktilisi kogemusi õppetöösse lõimida, teinud esialgse plaani sellega alustamiseks ning saanud tööriistad, mis tal aitavad õpilaste teoreetilisi teadmisi rikastada praktiliste kogemustega.

 

Helen Talalaev on Vabaühenduste Liidu kogukonnapraktika programmi koordinaator. Koolitusel annab ta juhtivkoolitajana edasi üldise praktika korraldamise raamistiku, viib läbi arutelud ja annab tegevusjuhiseid. Lisaks on koolitajatena kaasatud õpetajad, praktikajuhendajad ja õpilased, kes on juba programmis osalenud ja kes soovivad jagada oma kogemusi sellest, kuidas ja miks nemad kogukonnapraktika ette võtsid.

 

 

Koolituse detailid

Asukoht:
25.09 koolitus toimub MTÜs Mondo Telliskivi Loomelinnakus. 30.10 koolitus toimub Eesti Seksuaaltervise Liidus aadressil Mardi 3.
Aeg:
Kahel teisipäeval, 25. septembril ja 30. oktoobril 2018, kell 14.00 -17.00 (3h).
Maht:
2 x 3h.
Hind:
Tasuta. Osalemine ainult registreerunutele.
Grupi suurus:
kuni 15 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. Kohtumine 25.09.2018: Praktilise kogemuse sidumine õppetööga

Kohtumise teemad:

  • Kogukonnapraktika programmi eesmärk ja sisu ning seos muutunud õpikäsitusega
  • Programmis osalevad õpetajad, praktikajuhendajad ja õpilased jagavad oma kogemusi
  • Lisaks on võimalus tutvuda vabaühenduste ühiskontori elu ja oluga

Oma kogemusi jagavad Riina Loit Tallinna Saksa Gümnaasiumist ja Ivo Visak Tallinna Laagna Gümnaasiumist.

  1. Kohtumine 30.10.2018. Kuidas kogukonnapraktikat oma koolis ellu viia

Kohtumise teemad:

  • Samm-sammuline ülevaade, millised on eri võimalused, kuidas oma koolis kogukonnapraktikat õpilastele pakkuda
  • Arutelu parimate lahenduste leidmiseks
  • Lisaks on võimalus tutvuda külastatava vabaühenduse tööga, mis pakub ka praktikakohti

 

Kohtumistel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel, kogemuse jagamisel, looval lähenemisel ja toetaval tagasisidel.

Kogukonnapraktika kohta saab rohkem lugeda koduleheküljelt.

Palun vaata kogukonnapraktikat tutvustavat videot SIIT.