Õppemängud põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele kui teise keele ja võõrkeeletundides

Koolitusel tutvutakse mängustatud-improvisatsiooniliste grammatika-, sõnavara- ja rääkimisülesannete kasutamise võimalustega õppetundides. Kõik õppetegevused tehakse praktiliselt läbi, millele järgneb lühianalüüs.

 

Koolitaja Mare Kitsnik on lingvistikadoktor ja psühholoogiamagister, Tartu Ülikooli eesti keele kui teise keele didaktika õppejõud.

 

Sihtgrupp:  Põhikooli (7.-9. klassi) ja gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpetajad,  võõrkeeleõpetajad

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • teab, mis on mängustamine ja improvisatsioon ning mis on nende mõju keeleõppele;
 • oskab kasutada mängustatud-improvisatsioonilisi grammatika-, sõnavara ja rääkimisülesandeid;
 • oskab ülesandeid kohandada vastavalt oma õppijate vajadustele;
 • teab, kust saab lisaideid mängustatud ülesannete leidmiseks.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja (erandkorras osaliselt veebis)
Aeg:
30.03, 13.04, 27.04, 11.05.2021 kell 14:30-16:45, 25.05.2021 kell 14:30-16:00
Maht:
14 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Mare Kitsnik
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422  kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Sissejuhatus. Mängustamise ja improvisatsiooni mõiste. Füüsilised ja sõnalised soojendustegevused
 2. Mängustatud grammatikaülesanded (liikumine, mõistatamine jm)
 3. Mängustatud sõnavaraülesanded (joonistamine, liikumine, rääkimine jm)
 4. Mängustatud rääkimisülesanded (liikumine, improdialoogid)
 5. Mängustatud grammatikaülesanded (improülesanded)
 6. Mängustatud sõnavaraülesanded (improjutud jm)
 7. Mängustatud rääkimisülesanded (improjutud, loovülesanded). Kokkuvõte