Õppekäik ettevõttesse Eesti Biogaas

Õppekäigu eesmärgid

Õppekäigul Oisu biogaasi jaamas saadakse ülevaade rohelise elektri- ja soojusenergia tootmisest põllumajandusjäätmetest ning Eesti ettevõte koostööst kliimaneutraalsuse saavutamisel.

Õpiväljundid: 

  • On teadlik rohegaasi tootmisest Eestis.
  • Tutvub rohegaasi tootmisprotsessiga ettevõttes Oisu Biogaas.
  • Analüüsib rohegaasi tootmisega seotud majanduslikke võimalusi nii kohalikul kui riigi tasandil.
  • Mõistab Eesti ettevõtjate rolli Eesti rohepöördes.
  • Õpetajad kasutavad omandatud kogemusi ja teadmisi ainetundide mitmekesistamisel ning loodusainete lõimimisel ainetunnis

Päevakava:

Kell 12.00 väljasõit G.Otsa tänav

kell 13.30-15.00 - tutvumine Oisu biogaasi jaamaga ja põllumajandusettevõtte Estonia OÜ farmiga

kell 15 - kohvipaus

kell 15-16.30 - ettekanne tootmisprotsessist, arutelu kuulatajatega

kell 16.30-18 -tagasisõit Tallinnasse.

Ettevõte: https://rohegaasijaam.ee/

Sihtgrupp:

Tallinna geograafiaõpetajad, bioloogiaõpetajad, keemiaõpetajad

Koolitajad:

Kristjan Stroom - Eesti Biogaas OÜ tegevjuht.
Rohegaas ja selle valmistamine on minu kirg olnud juba aastaid. Pärast Keskkonnatehnoloogia eriala lõpetamist (BSc) Tartu Ülikoolis omandasin cum laude magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühises õppekavas Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas (MSc).

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Oisu biogaasi jaam ( Biogaasi, Väljaotsa, 72311 Järva maakond)
Aeg:
12.aprill, kell 12-18
Maht:
7 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kristjan Stroom - Eesti Biogaas OÜ tegevjuht.
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
32
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:           Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused) Ainevõrgustiku juht: Piret Karu piret.karu@real.edu.ee (sisulised küsimused)