Õpiring Ukraina põgenikke vastu võtnud koolide juhtidele

Õpiringi kaasabil saad oma olukorrale kõrvaltvaataja pilgu, mis võib anda uudse, seninägemata perspektiivi. Toetuse ja julgustusega oled võimeline oma ellu uusi ja edasiviivaid muutusi looma.

Õpiringis on võimalus käsitleda erinevaid igapäevatöös esilekerkivaid teemasid, jagada tundeid ja mõtteid grupiga ning kuulda erinevaid arvamusi ja kogemusi, leida ühisosa ja probleemidele toimivaid lahendusi.

Õpiringide fookus on kogemuste ja praktikate jagamine seoses Ukraina laste integreerimisega, juhendaja pakub metoodilist raamistiku ja toetab reflektsiooni.

 

Läbiviijad: Anu Pärn ja Kaido Koppel

Anu Pärn - on psühholoog-superviisor on tegutsenud 20 aastat haridusvaldkonnas spetsialisti ja juhina. Ta on töötanud lasteaias, koolides, SA Innove arendusmeeskonnas, nõustamiskeskuses ja toetanud haridusjuhte ja õpetajaid lastele vajalike tingimuste loomisel. Ta on viinud läbi meeskondade arenduspäevi, spetsialistide gruppidele kovisioone ning supervisioone nii individuaalselt kui grupis.  Anu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogina ning omab koolipsühholoogi kutset tase 8; on täiendanud ennast mitmetel koolitustel alates 2020 õpib Anu International Supervision and Coaching Institute’is (ISCI).

Anu töötab igapäevaselt Järveküla koolis haridusjuhina ning lisaks on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige. Anu on integreerinud akadeemilise väljaõppe ja teadmised psühholoogiast ning kasutab kehal, kujutlusel ja terviklikul maailmavaatel põhinevaid sekkumistehnikaid. Anu on paindlik leides turvalisi toimivaid lahendusi kliendi vajadustest lähtuvalt töötamiseks nii veebis kui füüsilises ruumis.

Kaido Koppel - coach-superviisor Kaido Koppel on ligi 20 aastat tegelenud inimestega ja nende arengu toetamisega. Tänasel päeval töötab ta Pärnu linnavalitsuses planeerimisosakonna juhatajana. Tal on magistrikraad Tallinna Ülikoolist linnakorralduse erialal. Ühtlasi on Kaido Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse esimees. Ta on viinud läbi meeskondade arenduspäevi, spetsialistide gruppidele kovisioone ning supervisioone nii individuaalselt kui grupis. Tööalaselt on Kaidole oluline luua selline keskkond, kus inimesed tunneks ennast vabalt, õpiksid oma seisukohti avaldama ja analüüsima elemente, mis neid toetaks.

Eelmisel aastal alustas Kaido õpinguid International Supervision and Coachingu instituudis. Kaido usub, et heas grupis tekib uus energialiik, sünergia, kui kõikide panus ja ideed liituvad

Koolituse detailid

Aeg:
Õpiring ei toimu
Maht:
20 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Anu Pärn ja Kaido Koppel
Hind:
Tallinna haridustöötajatele tasuta
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee