Õpioskuste arendamine LAK-õppes I-II

Sihtgrupp: põhikooli  ja gümnaasiumi aineõpetajad

 

 

Anu Parts on loodusainete õpetaja, pikaaegne õppejuht Tallinna Inglise Kolledžis, õpetajate koolitaja ja nõustaja.  Anu on lisaks tööle koolitajana tegev veel ka Noored Kooli programmis tuutorina ja bioloogiaõpetaja Tallinna Balletikoolis.

"Õpetamine, mis arvestab lõimitud aine- ja keeleõppe tavasid, on muutnud minu vaatenurka õppimisele ja lisanud tähelepanu keeleliste oskuste ja õpioskuste arendamisele. Pean nende oskuslikku kasutamist õppetöös väga olulisteks."

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
Koolitus on kaheosaline ja toimub kuupäevadel 4.02. ja 11.02.2020 kl. 12.00-17.00.
Maht:
2x5h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Teemad:

  1. Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK- õppe) nurgakivid ja põhimõtted
  2. Üldpädevused ja õpioskused
  3. Info organiseerimise võtted
  4. Keel kui mõtlemise juhtimise ja jälgimise võti

 

Õpiväljundid:

Osaleja

  • teadvustab õpioskuste olemust
  • teadvustab oma hoiakuid ja nende mõju õpioskuste arengule
  • mõistab mõtlemiseprotsesside seoseid ja nende jälgitavaks muutmise vajalikkust
  • märkab õpioskuste arendamisvõimalusi erinevate teemade käsitlemisel oma ainetunnis