Kooli võimalused õpilaste toitumis- ja liikumisharjumuste parandamiseks

Koolitusel saab osaleja ülevaate õpilaste toitumise ja liikumisega seotud probleemidest, baasteadmised toidu-, toitumis- ja liikumissoovitustest, söömisharjumuste mõjutamisest, olulistest infoallikatest ning oskuse neid koolikeskkonnas rakendada

 

Koolitaja Tagli Pitsi omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Töötab toitumise ja liikumise valdkonna eksperdina Tervise Arengu Instituudis, lisaks annab toitumisalaseid loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Nimetab peamisi õpilaste toitumise ja liikumisega seotud probleeme
  • Lähtuvalt saadud toitumis-, toidu- ja liikumissoovituste ja söömisharjumuste kujundamise baasteadmistest analüüsib, kuidas neid on võimalik rakendada koolikeskkonnas
  • Tunneb peamisi allikaid, kust leida vajalikku informatsiooni õpilaste toitumis- ja liikumisharjumuste parandamisele kaasa aitamiseks

 

Sihtgrupp:

Üldhariduskoolide juhtkonda kuuluvad inimesed

Koolituse detailid

Aeg:
Sellel hooajal koolitust ei toimu
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Tagli Pitsi
Grupi suurus:
25 osalejat
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572 sander@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • Toitumisega seotud probleemid– uuringute tulemused (COSI, RTU), kes koolis õpilaste tervist/menüüd jälgib, liikumisvõimalused koolis ja kooli ümber
  • Ülevaade toitumis-, toidu- ja liikumissoovitustest –Eestis riiklikult kehtivate soovituste tutvustamine koos praktiliste ülesannetega
  • Probleemid ja võimalused koolitoitlustuses - koolitoitlustamise määruse muudatustest, puhvetite juhend, toitlustushangete korraldamine, söömiskultuur
  • Söömis- ja liikumisharjumuste mõjutamine, sh toitumisalane haridus koolides – kes ja mida saab mõjutada (KOV, juhtkond, õpetajad vm), kuidas saab mõjutada
  • Infomaterjalid ja Nutridata tutvustus – lühiülevaade materjalidest, mida on võimalik kasutada nii õpilaste kui õpetajate jm koolipersonali teadmiste parandamiseks, menüüde analüüsimise programmi Nutridata võimaluste lühitutvustus