Õpilaste kaasamine õppeprotsessi reaalainete tunnis

Uuringud näitavad, et õpilased ei tunne huvi reaalainete vastu, nad saavad vastavate ainetega hakkama, aga nad ei naudi nendega tegelemist. Õpilaste arvates vastavate ainete tunnistegevused ei ole nende jaoks kasulikud ning tunnis toimuv on elukauge. Õpilased keskenduvad protseduuride drillimisele ja nende taasesitamisele ning vastavate õppeainete mõistete ja seoste tegelik sisu jääb nende jaoks kättesaamatuks. Tekkinud olukorra muutmiseks on oluline disainida õppetöö nii, et õppeprotsess muutuks õpilaste jaoks mõtestatuks. See aga eeldab, et õpilased on kaasatud õppeprotsessi. Antud koolituse raames vaadeldakse erinevaid kaasatuse tasandeid ning õpilaste õppeprotsessi kaasamise võimalusi.

 

Koolitaja Marina Kurvitsal on matemaatika ja informaatika kõrgharidus (MA). Marina töötab Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi õpikeskkondade arendajana ja kursuste koostaja.

 

Sihtgrupp: Matemaatika, füüsika, keemia, loodusteaduse õpetajad

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • osaleja teab õppeprotsessi kaasatuse erinevaid tasandeid;
  • osaleja saab aru, millised õpetaja tegevused aitavad luua keskkonna, mille puhul on lapsed kaasatud õppeprotsessi;
  • osaleja disainib ja rakendab uudseid õpistsenaariumeid, loob interaktiivseid veebipõhiseid ülesandeid.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 06.04, 13.04, 20.04, 27.04 kell 15:00-18:00.
Maht:
16 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Marina Kurvits
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1 kohtumine. Õppeprotsessi kaasatuse neli tasandit.
2 kohtumine. Tunni planeerimine ja läbiviimine projektipõhise stsenaariumi järgi. Interaktiivsete veebipõhiste ülesannete loomine.
3 kohtumine. Tunni planeerimine ja läbiviimine mängupõhise stsenaariumi järgi. Interaktiivsete veebipõhiste ülesannete loomine.
4 kohtumine. Tunni planeerimine ja läbiviimine uurimusliku õppestsenaariumi järgi. Interaktiivsete veebipõhiste ülesannete loomine.