Õpikoda Ukraina õpilasi vastuvõtvate koolide juhtidele

Õpikoja eesmärk on soodustada ja toetada Ukraina põgenike laste kooliperre vastuvõtmise heade praktikate levitamist, koostööd õppeasutuste vahel ja murekohtade ennetamist ning sujuvamat lahendamist. Uudne olukord, millega haridusasutused silmitsi seisavad, on tinginud vajaduse koostöise õppimise ja üksteise toetamise järele.

Õpikoda pakub võimalust kogemuste vahetuseks ning spetsialistidelt operatiivse info saamiseks, et lahendada ning ennetada erinevaid Ukraina põgenike lastega seotud olukordi.

 

Sihtrühm:

koolijuhid, õppejuhid – koolide juhtimismeeskonnad, kelle koolidesse on õppima asunud Ukrainast pärit õpilased

 

Õpikojas osalemine:

  • toetab ja aitab leida lahendusi Ukrainast pärit õpilastega õppekorralduseks ja kooliellu integreerimiseks;
  • võimaldab õppida teiste kogemustest;
  • aitab leida uusi vaatenurki, laiemat perspektiivi.

 

Oksana Joganson on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele ja kirjanduse eriala. Ta on töötanud eesti keele teise keelena ja kirjanduse õpetajana koolis, täitnud koolis eesti keele aineühenduse juhi kohustusi. Praegu töötab Lasnamäe Gümnaasiumis gümnaasiumiastme õppealajuhataja, samuti keelekümblusklasside koordinaatori ja eesti keele kui teise keele õpetajana.

 

Kadri Killing on Tallinna Kunstigümnaasiumi lõimija. Kadri on haridusmaastikul tegutsenud alates 1991 aastast. Hariduselt on ta klassiõpetaja. Tallinna Kunstigümnaasiumis on ukrainlaste õppe ning kooli ja kodu vahelise suhtlemise korraldamine Kadri vastutusvaldkonnas. Kadri peamised motod on "Kui naerda ei saa, siis mina ei mängi!" ja "Kui probleemil on lahendus, siis pole vaja muretseda. Kui lahendust ei ole, siis pole üldse vaja muretseda."

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Tallinna Kunstigümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium
Aeg:
I kohtumine – 10.mai 15.00-17.00 Tallinna Õpetajate Maja, II kohtumine – 24.mai 15.00-17.00 Tallinna Kunstigümnaasium, III kohtumine – 7.juuni 15.00-17.00 Lasnamäe Gümnaasium
Maht:
9 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Oksana Joganson, Kadri Killing
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta
Grupi suurus:
kuni 16 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • I kohtumise fookuses on koostöö kooli ja teiste linnaasutuste vahel. Arutelu omavahelise koostöö parendamiseks.
  • II kohtumise fookuses on sotsiaalsed suhted – õpilaste sotsialiseerumine koolis, koostöö kooli ja lapsevanemate vahel ning kooli meeskonna psühholoogiline valmisolek ja vastupidavus. Kohtumisele on kaasatud ka kriisipsühholoog.
  • III kohtumisel on fookus tulevikule – eesseisvale suvele ja sügisele. Millised võimalused on loodud lastele suve vaheajal keele õppimiseks ja vabaaja veetmiseks? Mida toob kaasa uus õppeaasta ja kuidas selleks valmis olla?