Õpikoda klassijuhatajatele

Ootame osalema õpetajaid, kellel on vähemalt ühe aastane klassijuhataja kogemus (ühest koolist kuni kahte osalejat). Klassijuhatajate õpikojas on võimalus õppida erinevaid olukorralahenduse ja analüüsi meetodeid ning omandada tööriistu grupiprotsesside juhtimiseks, arengu- ja koostöövestluste läbiviimiseks.

 

Õpikoda juhendab Signe Vesso, PhD

 

 

Meetodite õppimisega samaaegselt toetavad osalejad teineteist reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning nende jaoks olulisi tööteemasid-olukordi.

Kolleegidele õpitu-praktiseeritu jagamiseks ja võimestamiseks:

 • Koostavad osalejad ühiselt nn heade praktikate kogumiku, milles kajastatakse erinevaid võimalusi tööalaste olukordade, probleemide lahendamiseks;
 • Loovad oma koolisisese õpetajate kovisioonigrupi.

 

Kokku on õpikojal 5 kohtumist. Igal kohtumisel õpitakse meetodeid, mis toetavad olukordade, juhtumite lahendusoskuseid ning analüüsitakse praktiseeritut.

 

Millistel põhimõtetel õpikoda toimib?

 • Koolipere toetab õpikojas osalejaid, tagades võimaluse luua koolisisesed kovisioonigrupid;
 • Koostöö – võimestamine, toetamine;
 • Refleksioon – saada endast teadlikumaks, leida lahendusi;
 • Järjepidevus – õpetaja osaleb õpiringi kõikidel kohtumistel;
 • Konfidentsiaalsus – juhtumid jäävad õpikotta.

 

Milliste materjalide, tehnoloogiate abil õpitakse?

 • Vajadusel kasutatakse Zoom keskkonda;
 • Õpimapp (refleksioonimudelid, juhtumimudelid, koostööleping).

 

Õpiväljundid

 • Osalejad on saanud professionaalset toetust reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning nende jaoks olulisi tööteemasid-olukordi;
 • Osalejad on omandanud erinevad olukorraanalüüsi meetodid ning „tööriistad“ grupiprotsesside juhtimiseks, arengu- ja koostöövestluste läbiviimiseks;
 • Osalejad on algatanud ja ellu viinud koolisisesed õpikojad jõustamiseks-koosõppimiseks-võimestamiseks;
 • Loodud on Hea praktika kogumik juhtumite lahendamiseks klassijuhatajatele.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
04.11, 03.12, 26.01 kell 10:00-15:45 (sh lõunapaus ja sirutuspausid), viimased kaks aega selguvad hiljem
Maht:
Õpetajale väljastatakse täienduskoolitustunnistus 50 tunni kohta, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 20 iseseisev töö
KOOLITAJA:
Signe Vesso PhD
Registreerumistasu:
Õpikojas saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste klassijuhatajad
Grupi suurus:
Kuni 24 osalejat
Lisainformatsioon:
Lõunapaus on osalejate omakulul
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee