Õpikoda juhtidele: õpetajate mentor- ja toetussüsteemide koordinaatoritele ja loojatele

Õpikoda on võimalus kooli juhtkonnaliikmetele või teistele spetsialistidele, kes koordineerivad oma koolis õpetajate mentor- ja toetussüsteemi, et koostöös luua või kaasajastada oma kooli klassijuhatajate toetus- ja arendustegevusi.

Osalejad saavad ülevaate erinevatest võimalustest mentorlus-,  arengu- ja koostöövestluste läbiviimiseks. Meetodite õppimisega samaaegselt toetavad osalejad teineteist reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning aitavad üksteisel leida lahendusi soovitud seisundite ja tulemuste saavutamiseks.

 

Õpikoda juhendab Signe Vesso PhD

 

Õpikojas moodustame osalejatest mentorite/coachide paarid, kes kohtuvad kolm-neli korda.

Eesmärk: toetada üksteist mentorlussüsteemi arendamisel samaaegselt praktiseerides coachingu „tööriistu“.

Kokku on õpikojal 3 kohtumist. Kõikidel osalejatel on võimalik saada iga kord peale õpikoja toimumist juhendajalt soovi korral nõustamist.

 

Millistel põhimõtetel õpikoda toimib?

  • Koolipere toetab õpikojas osalejaid, tagades võimaluse viia läbi olemasoleva olukorra uuring  ning arendada edasi õpetajate toetus- ja mentorsüsteemi;
  • Koostöö – võimestamine, toetamine;
  • Refleksioon – saada endast teadlikumaks, leida lahendusi;
  • Järjepidevus – osaleja osaleb õpikoja kõikidel kohtumistel;
  • Konfidentsiaalsus – juhtumid jäävad õpikotta.

 

Milliste materjalide, tehnoloogiate abil õpitakse?

  • Vajadusel kasutatakse Zoom keskkonda

 

Õpiväljundid

  • Osalejad on saanud professionaalset toetust reflekteerides ja analüüsides oma praktikat
  • Osalejad on omandanud erinevad  „tööriistad“ mentorprotsesside juhtimiseks, arengu- ja koostöövestluste läbiviimiseks;
  • Iga kool on edasi arendanud oma mentorsüsteemi, jagatud on häid praktikaid.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
30.11.20, 14.01.21, 30.03.21 kell 10:00-15:45 (sh lõunapaus ja sirutuspausid)
Maht:
Osalejatele väljastatakse täienduskoolitustunnistus 50 tunni kohta, millest 18 tundi on auditoorne töö, 12 tundi paarides coaching ja 20 iseseisev töö
KOOLITAJA:
Signe Vesso PhD
Hind:
Õpikojas saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste haridustöötajad
Grupi suurus:
Kuni 16 osalejat
Lisainformatsioon:
Lõunapaus on osalejate omakulul
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Esimesel kohtumisel kaardistame erinevaid praktikaid, otsime uusi lahendusi, tuginedes heale praktikale, erinevates organisatsioonides toiminud mudelitele.  Mõtestame, kuidas on omavahel seotud erinevad võimalused õpetajate toetamiseks: mentorlusvestlused, arenguvestlused, õpetajate coaching, kovisioon. Praktiseerime erinevaid tööriistu vestluste pidamiseks.

Kodutöö: olemasoleva süsteemi kirjeldamine, teha koolis väike uuring – praegu rakendatava mentorsüsteemi plussid ja miinused.

Teisel kohtumisel on osalejatel kaasas enda organisatsiooni mentorsüsteemi kirjeldus ning selle arendamisega seotud soovid, küsimused. Osalejad toetavad teineteist reflekteerides ja analüüsides olemasolevaid süsteeme ja leiavad  viise nende arendamiseks.

Kodutöö: oma kooli soovitud toetus- ja mentorsüsteemi kirjeldamine ja rakendamistegevused (süsteemi elementide pilotiseerimine)

Kolmandal kohtumisel toimub valmis tööde esitlemine/kaitsmine.