Õpetajate supervisioon

Superviisori / coach’i kaasabil saad oma olukorrale kõrvaltvaataja pilgu, mis võib anda uudse, seninägemata perspektiivi. Toetuse ja julgustusega oled võimeline oma ellu uusi ja edasiviivaid muutusi looma.

Supervisioonis on võimalus käsitleda erinevaid igapäevatöös esilekerkivaid teemasid, jagada tundeid ja mõtteid grupiga ning kuulda erinevaid arvamusi ja kogemusi, leida ühisosa ja probleemidele toimivaid lahendusi.

 

Piret Peters

Mind on selleks, kes ma täna olen, vorminud mõned juhuslikult pillatud sõnad; sajad, teatud ajaperioodil mulle olulised olnud inimesed ja tuhanded tähendusrikkad hetked. Minu töökogemus sotsiaalvaldkonnas erinevate sihtgruppidega töötamisel on üle 20 aasta. Oma akadeemilise hariduse olen saanud Tartu Ülikoolis nii bakalaureuse kui ka magistriõppes sotsiaaltöö erialal, õppides samas kõrvalerialana psühholoogiat. Lisaks eelnevale olen omandanud andragoogi kutse.

Oma tööalase karjääri jooksul olen haridussüsteemis töötanud  sotsiaalpedagoogi, õpetaja ning kooli tugiteenuste spetsialistina, lahendades probleeme ja tehes koostööd nii pedagoogide, laste kui lastevanematega. Töökogemusi oman järgnevate sihtrühmadega: õigusrikkujad, meeleoluhäiretega isikud ning nende lähedased, sõltlased ja kaassõltlased, pagulased, varjupaigataotlejad, riskipered, puudega isikud, töötud, tugiisikud, kogemusnõustajad. Oman pikaajalist kogemust meeskonna juhina, mis on mind sundinud ennast samal alal pidevalt täiendama. Käesoleval ajal teen seda International Supervision and Coaching Institute’s, õppides superviisoriks ja coachiks.

Meeskondade sulandamine tervikuks ja toimivaks on olnud minu üheks armastatumaks väljakutseks, mida oma praktikas erinevates organisatsioonides nii individuaal- kui grupitöödes ellu viinud olen. Pooldan holistilist maailmavaadet. Minu eesmärk on toetada oma kliente nende parima potentsiaali avaldumise nimel. Kasutan oma töös coachingut, super- ja covisiooni ning psühhodraama, motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, NLP ning mindfullnessi tehnikaid.

 

Ingrid Palm

Olen inimestega töötanud üle 10 aasta ja tunnen selles enda kutsumust ja kirge. Oma tänases põhitöös toetan rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte struktuuriüksuste juhte erinevates inimeste juhtimise alastes väljakutsetes. Juhtide ja meeskondade arengu toetajana põimin erinevaid coaching’u ja supervisiooni tehnikaid ja elemente. Lisaks oman kogemust ka värbaja, sisekoolitaja ja karjääricoach’ina avaliku-, finants- ja tehnoloogiasektori organisatsioonidest.

Hariduselt olen andragoog ja lisaks oman magistrikraadi personalijuhtimise erialal. Hetkel olen omandamas coach’i ja superviisori kutset International Supervision and Coaching Institute’s. Coach’i ja superviisorina aktsepteerin inimest nii, nagu ta on ja usun, et kõik ressursid ja tarkus on inimeses endas olemas, et olla õnnelik ja edukas. Toetan klienti tema potentsiaali teadvustamisel ja avardamisel, samuti arengueesmärkide seadmisel ja nende poole liikumisel nii üks-ühele kontekstis kui ka meeskondadega töötades.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
4 kohtumist perioodil september - detsember 2021: 28.09, 11.10, 15.11, 13.12 kell 17:30 - 20:30
KOOLITAJA:
Piret Peters ja Ingrid Palm
Hind:
Tasuta (kõigile haridustöötajatele üle Eesti). Registreeruda saab ka läbi Tallinna Linnatöötaja Portaali (LTIP)
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572 sander@opetajatemaja.ee