Õpetaja vaimse tervise hoidmine

Koolitus "Õpetaja vaimse tervise hoidmine: tööstressi ja läbipõlemise ennetamine haridustöötajal ning nende seisundite ilmnemise märkamine distantstöö oludes, ennetusviisid ja toimetulekustrateegiad" on tööstressi ja läbipõlemise ennetamisest, praktilised harjutused ajajuhtimiseks, prioritiseerimiseks ning eesmärkide seadmine GROW mudeli baasil. Koolitusel osaleja oskab ära tunda stressi ja läbipõlemise tunnuseid, omab strateegiaid stressi maandamiseks ja vähendamiseks.

 

Koolitaja Ave-Gail Kaskla-Kuprys on lõpetanud töö – ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe. Ta on alates 2012. aastast tegelenud erinevatele ettevõtetele tööohutusalaste riskianalüüside koostamisega, sh psühhosotsiaalsete ohuteguritega. Aastal 2018 lõi ta uudse nõustamisformaadi Võõras Sõber, mis aitab ennetada töötajate tööstressi ja läbipõlemist. Ave-Gail usub, et muutused algavad iseendast ning tagajärgedega tegelemise asemel peaks ennetus olema alati prioriteet number üks!

 


Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Märkab stressi ja läbipõlemise tunnuseid enda ja kolleegide juures
  • Omab strateegiaid stressiolukordade vähendamiseks ja ennetamiseks läbi aja- ja enesejuhtimise oskuste

Koolituse detailid

Asukoht:
Koolitus toimub digikeskkonnas
Aeg:
06.10 ja 13.10 kell 14:00-16:15
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Ave-Gail Kaskla-Kuprys
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Grupi suurus:
Kuni 24 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitus toimub digikeskkonnas, osalejatel on kohustuslik kasutada nii kaamerat kui mikrofoni. Palume registreerumisel olla kindel, et see võimalus on olemas
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee  

Koolituse teemad

1. Stress ja läbipõlemine, distantstöö eripärad

Räägime mis on stress ja läbipõlemine, mis neil vahet on. Kuidas märgata stressi ja läbipõlemist nii enda kui kolleegide hulgas, kas ja kuidas pakkuda abi. Põhilised stressorid distantstööl.

 

2. Praktilised harjutused

Räägime aja- ja enesejuhtimisest kui strateegiast stressi ennetamiseks, maandamiseks ja vähendamiseks. Leiame, mis on meie põhilised "ajavargad". Prioriteetide määramine enda igapäevaste ülesannete baasil. GROW mudeli abil eesmärkide seadmine.