Olümpia ajaloo ja tervislike eluviiside lõimimine õppetöösse

Koolitusel osaleja saab tööriistu Olümpia ajaloo, tervisliku eluviisi eesmärgistamise ja planeerimise õpetamiseks. Lisaks saadakse nippe, kuidas liikumist oma ainetundi tuua. Külalisesinejaks on olümpiavõitja Erki Nool, kes räägib enda kogemustest.

 

Koolitaja Annika Sakkarias on Jüri Gümnaasiumi põhikooli loodusainete õpetaja (loodusõpetus, bioloogia, füüsika, keemia). Noored Kooli 13. lennu vilistlane. Magistrikraad molekulaarses biokeemias ja ökoloogias. Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liige.

 

Koolitusel osaleja omandab järgmised õpiväljundid:

  1. Olümpia ajaloo, eestlastest medalivõitjate ja sümboolika tundmine;
  2. Olümpia temaatika õpetamine interaktiivsete õpikeskkondade Quizlet ja Blooket abil;
  3. eesmärgistamismudeli GROW ja tervisliku eluviisi nädalaplaneerija õpetamise oskus;
  4. liikumist soodustavate õppemeetodite nimetamine.

 

Sihtrühm:

õpetajad

 

Õppemeetodid:

ettekanne, interaktiivsed keskkonnad Blooket, Quizlet, intervjuu, Liikuma Kutsuva Kooli õppemeetodid, GROW mudeli ja nädalaplaneerija täitmise töötuba

Koolituse detailid

Aeg:
sellel hooajal koolitust ei toimu
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572 sander@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Olümpia ajalugu ja sümboolika (2 ak)

Olümpia ajalugu, eestlastest medalivõitjate ja sümboolika õppimine algul ettekannet kuulates ja seejärel uute teadmiste omandamine läbi mobiiltelefonis mängitavate keskkondade Blooket ja Quizlet. Mõlema keskkonna kasutamist tutvustatakse ka õpetaja vaates. Lisaks tutvustatakse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi näitusi. Esinejateks on Kaarel Antons Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist ja Annika Sakkarias.

 

Vestlus olümpiavõitja Erki Noolega (1 ak)

Külalisesinejaks on 2000 aasta kümnevõistluse olümpiavõitja, kes jagab enda tervisliku eluviisi planeerimise nippe. Märksõnadeks on enesejuhtimine, eesmärgistamine, planeerimine ja analüüs.

 

Eesmärgistamise ja planeerimise töötuba (1 ak)

Töötoas käsitletakse kahte tervisliku eluviisi planeerimise meetodit: GROW mudel ja nädalaplaneerija. Töötoaga saab kaasa kõik vajalikud materjalid, et antud teemat õpilastele edastada. Esinejaks on Annika Sakkarias.

 

Liikuvad õppemeetodid (2 ak)

Erinevate liikumist soodustavate õppemeetodite läbi mängimine. Tegevused on sobilikud igale vanuseastemele ja ainetunnile ning vajavad võimalikult vähe ettevalmistust. Esinejateks on Jüri Gümnaasiumi Liikuma Kutsuva Kooli aktiivsed liikmed Essi Vahtras ja Helen Valdma.