Ohustatud loomaliigid maailmas ja nende kaitse

Koolitusel saavad õpetajad ideid ja praktilisi tööriistu, mis aitavad õpilastele ohustatud loomade teemat tutvustada.

Koolitusel osalejatele tutvustatakse maailmas ohustatud loomaliike, nende ohtu sattumise põhjuseid ja nende kaitseks sõlmitud rahvusvahelisi kokkuleppeid (Washingtoni konventsioon, CITES). Koolitusel osalejad läbivad “tollitöötaja kiirkursuse” CITESi erinevate valdkondade osas (lemmikloomakaubandus, jaht, toit, meditsiin, ilu- ja luksustooted jne), seejärel kehastuvad „tollitöötajateks“. Praktilise tööna hinnatakse “tollis” reisikottide sisu CITESi kriteeriumide alusel. Kasutuses on reisidelt toodud päris asjad.

Lauamängus „Pantri jälgedes“ mängitakse läbi üks võimalik stsenaarium liigi hävimisohtu sattumisest. Mängu käigus saab näitlikult selgeks, mismoodi mõjutab liiki elupaikade kadu, elupaikade killustumine, milline mõju on salaküttimisel, toidubaasi vähenemisel jt teguritel. Kujuneb ka arusaam, et looduses on kõik omavahel seotud.

Koolituse teises osas, ekskursioonil loomaaias, räägitakse erinevate ohustatud liikide (teravmokk-ninasarvik, kääbus-jõehobu, euroopa naarits, amuuri leopard, pintšetamariin, šimpans, hiina alligaator jne) näitel ohtu sattumise põhjustest, kaitsekategooriatest, liigikaitsest ning loomaaia rollist kaitsetegevuses.

Sihtrühm

Põhikooli 3. kooliastme ja gümnaasiumi õpetajad

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja:

  • Oskab nimetada õpilastele ohustatud loomaliike ja selgitada liikide ohtu sattumise võimalikke põhjuseid
  • Oskab selgitada liigikaitse olulisust tänapäeva maailmas
  • Teab CITES konventsiooni eesmärke ja toimimise põhimõtteid
  • Oskab prognoosida ja selgitada otsuste tagajärgi
  • Toetab elustiku mitmekesisuse ja säästva eluviisi väärtustamist

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Loomaaed
Aeg:
15. juuni kell 13:00-16:30
Maht:
4 ak/t
KOOLITAJA:
Aire Orula (Tartu loodusmaja huviringide õpetaja ja aktiivõppeprogrammide juhendaja, hea loodusetundja) Kristiina Taits (Tallinna Loomaaia loodushariduse spetsialist, kes viib igapäevaselt läbi õppeprogramme ja ekskursioone)
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

PÄEVAKAVA:

13.00-14:30 Sissejuhatus, seminar: maailmas ohustatud loomaliigid, nende ohtu sattumise põhjuseid ja nende kaitseks sõlmitud rahvusvahelised kokkulepped. „Tollitöötaja“ mäng, kus analüüsitakse turistide kohvri sisu CITES-i konventsioon põhjal

14:30-14:45 Paus

14:45-16:15 Lauamäng „Pantri jälgedes“, ekskursioon ohustatud liikide tutvustamiseks loomaaias

16:15-16:30 Päeva kokkuvõte